معامله‌گری با ذهن آگاهانه


معامله گری با ذهن آگاهی

نسل نواندیش

1,299,000ریال

1,039,200 ریال

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب معامله گری با ذهن آگاهی

انتشارات نسل نواندیش منتشر معامله‌گری با ذهن آگاهانه کرد:
این اثر نخستین کتابی است که مهارت های ذهن آگاهی را با روانشناسی عملکرد در هم می آمیزد تا نه فقط معامله گران، بلکه هر فردی را که در شغل خود معامله‌گری با ذهن آگاهانه با تصمیم گیری های آنی دست و پنجه نرم می کند، با فرایند روان شناسی ساختاریافته آشنا کند.
تمرکز ما در این کتاب بر چالش های ذهنی و هیجانی معامله گران و افراد فعال در مشاغل پر تنش بوده و به پیشرفته ترین دستاوردهای روان شناسی می پردازیم که می تواند به آنها در مواجهه با بعد ذهنی حرفه شان کمک کند.
همچنین در بخش های زیادی از این اثر به نوین ترین استراتژی های روان شناسی اثبات شده از جمله «ذهن آگاهی» پرداخته ایم که بی شک کلید بسیاری از درهای بسته است.
در این کتاب دو موضوع برجسته است: نخست، اهمیت تمرین ذهن آگاهی و دوم، تعهد داشتن به فرایند روان شناختى «قبل - حین - بعد از تصمیم گیری های مهم.
هر چند معامله گری و بسیاری از مشاغل دیگر مملو از چالش های روان شناختی هستند، باید گفت اگر رمز و رازی برای مقاومت بیشتر و عملکرد ماهرانه در مقابل این چالش ها وجود داشته باشد، آن راز، رشد و پرورش مهارت ذهن آگاهانه ی خود آگاهی خواهد بود. ذهن آگاهی به ما می آموزد به خودمان و چیزهایی که ذهنمان به ما می گوید آگاهی داشته باشیم و مهم تر از همه اینکه بدانیم در شیوه واکنش نشان دادن به هریک از موقعیت های پر تنش پیش رو، حق انتخاب داریم. همچنین به ما یاد می دهد زمانی که در یک موقعیت معاملاتی یا تصمیم گیری دشوار در دام هیجان هایمان معامله‌گری با ذهن آگاهانه گرفتار می شویم، متوجه شرایط باشیم و بدانیم نیازی به تسلیم شدن در برابر واگویه های ذهنی مان نیست.
ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد به ما کمک می کنند در زمان تصمیم گیری، مهم ترین عوامل را به یاد داشته باشیم و فعالیت های ارزشمندی را پیاده کنیم که به عملکردی مطلوب و نتایجی سود آور منتهی شود.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

معامله گری با ذهن آگاهانه

کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه (از طریق ذهن آگاهی و پیشرفته ترین روش های روانشناسی، عملکرد معاملاتیان را به مطلوبترین سطح ممکن برسانید) نوشته گری دیتون با ترجمه ریحانه نظام آبادی ، مائده نعمتی, توسط انتشارات کتاب مهربان به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: مدیریت , روانشناختی معاملات به معامله گران, نقاط کور ذهنی معامله گران

معامله گران برای انجام معاملاتی موفق، نه تنها باید با شیوه های اثربخش معامله گری و روش های مدیریت صحیح وجه نقد آشنایی داشته باشند. بلکه باید توانایی رویارویی با چالش های روحی و احساسی موجود در محیط پر از نوسان بازار سرمایه را نیز کسب کنند.

بعد روانشناختی معامله گری بسیار مهم است، دلیل آن هم نسبتاً ساده است: معامله‌گران اغلب ظرف مدت کوتاهی سهام های مختلفی را خرید و فروش می کنند و باید تصمیمات سریعی اتخاذ کنند، که این تصمیمات با باری احساسی همراه هستند و کنترل و مهار احساسات در خلال تصمیم گیری امری ناممکن است. بعلاوه معامله‌گری با ذهن آگاهانه تصمیم گیری فرایندی است که معامله گر بایستی در طول آن دارای حضور ذهن باشد. معامله گر همچنین نیاز به نظم و انظباط ذهنی دارد بنابراین باید برنامه های معاملاتی از پیش معامله‌گری با ذهن آگاهانه برای خود تعیین کند و به آن ها پایبند بماند و بداند که چه زمانی باید از معاملات خارج شود و سود یا زیانشان را شناسایی کند. به دلیل اهمیت بسیار زیاد روانشناسی معاملات، کتاب و مقالات زیادی در این زمینه نگاشته و ترجمه شده است اما کتاب "معاملات خود را ذهن آگاهانه انجام دهید!

معامله گری با ذهن آگاهی

نسل نواندیش

1,299,000ریال

1,039,200 ریال

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب معامله گری با ذهن آگاهی

انتشارات نسل نواندیش منتشر کرد:
این اثر نخستین کتابی است که مهارت های ذهن آگاهی را با روانشناسی عملکرد در هم می آمیزد تا نه فقط معامله گران، بلکه هر فردی را که در شغل خود با تصمیم گیری های آنی دست و پنجه نرم می کند، با فرایند روان شناسی ساختاریافته آشنا کند.
تمرکز ما در این کتاب بر چالش های ذهنی و هیجانی معامله گران و افراد فعال در مشاغل پر تنش بوده و به پیشرفته ترین دستاوردهای روان شناسی می پردازیم که می تواند به آنها در مواجهه با بعد ذهنی حرفه شان کمک کند.
همچنین در بخش های زیادی از این اثر به نوین ترین استراتژی های روان شناسی اثبات شده از جمله «ذهن آگاهی» پرداخته ایم که بی شک کلید بسیاری از درهای بسته است.
در این کتاب دو موضوع برجسته است: نخست، اهمیت تمرین ذهن آگاهی و دوم، تعهد داشتن به فرایند روان شناختى «قبل - حین - بعد از معامله‌گری با ذهن آگاهانه تصمیم گیری های مهم.
هر چند معامله گری و بسیاری از مشاغل دیگر مملو از چالش های روان شناختی هستند، باید گفت اگر رمز و رازی برای مقاومت بیشتر و عملکرد ماهرانه در مقابل این چالش ها وجود داشته باشد، آن راز، رشد و پرورش مهارت ذهن آگاهانه ی خود آگاهی خواهد بود. ذهن آگاهی به ما می آموزد به خودمان و چیزهایی معامله‌گری با ذهن آگاهانه که ذهنمان به ما می گوید آگاهی داشته باشیم و مهم تر از همه اینکه بدانیم در شیوه واکنش نشان دادن به هریک از موقعیت های پر تنش پیش رو، حق انتخاب داریم. همچنین به ما یاد می دهد زمانی که در یک موقعیت معاملاتی یا تصمیم گیری دشوار در دام هیجان هایمان گرفتار می شویم، متوجه شرایط باشیم و بدانیم نیازی به تسلیم شدن در برابر واگویه های ذهنی مان نیست.
ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد به ما کمک می کنند در زمان تصمیم گیری، مهم ترین عوامل را به یاد داشته باشیم و فعالیت های ارزشمندی را پیاده کنیم که به عملکردی مطلوب و نتایجی سود آور منتهی شود.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

معامله گری با ذهن آگاهانه

مقدمه ای بر کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه: معامله گران برای انجام معاملاتی موفق، نه تنها باید با شیوه های اثربخش معامله گری و روش های مدیریت صحیح وجه نقد آشنایی داشته باشند. بلکه باید توانایی رویارویی با چالش‌های روحی و احساسی موجود در محیط پر از نوسان بازار سرمایه را نیز کسب کنند.

بُعد روانشناختی معامله گری بسیار مهم است، دلیل آن هم نسبتاً ساده است: معامله‌گران اغلب ظرف مدت کوتاهی سهام های مختلفی را خرید و فروش می کنند و باید تصمیمات سریعی اتخاذ کنند، که این تصمیمات با باری احساسی همراه هستند و کنترل و مهار احساسات در خلال تصمیم گیری امری ناممکن است. بعلاوه تصمیم گیری فرایندی است که معامله گر بایستی در طول آن دارای حضور ذهن باشد. معامله گر همچنین نیاز به نظم و انظباط ذهنی دارد. بنابراین باید برنامه های معاملاتی از پیش برای خود تعیین کند و به آن ها پایبند بماند و بداند که چه زمانی باید از معاملات خارج شود و سود یا زیانشان را شناسایی کند.

به دلیل اهمیت بسیار زیاد روانشناسی معاملات، کتاب و مقالات زیادی در این زمینه نگاشته و ترجمه شده است. اما کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه در حال حاضر تنها کتابی است که با به کارگیری جدیدترین راهکارهای عملی و علمیِ روانشناختیِ معاملات به معامله گران کمک می کند تا افق ذهنی خود را ارتقاء بخشند و توانایی های معامله‌گری خود معامله‌گری با ذهن آگاهانه را به بالاترین سطح ممکن برسانند. این کتاب با به کارگیریِ تحقیقات روانشناسی اخیر در زمینه رفتارشناسی، رویکردهای نوینی را آموزش می دهد که برای تمرکز بهتر، اعتماد به نفس بالاتر و چشم اندازهایی مثبت تر و درآمدی بیشتر، مورد نیاز است.

یکی از مفاهیم اصلی که در کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه به آن پرداخته شده «ذهن آگاهی» است. ذهن آگاهی همان هشیاری در لحظه‌ی حال است.

وقتی ذهن آگاه هستیم، توجه مان برروی لحظه‌ی حال قرار دارد. توانایی ذهن آگاهی کمک شایانی در کاهش اضطراب و گسترش افق دید می کند و همچنین به معامله گران کمک می کند تا بر موانع احساسی پیش روی خود همچنین نتایج نه چندان موفقی که به بار می آورند، فائق آیند. در این کتاب همچنین اهمیت فعالیت های ارزشمند معامله‌گری، فعالیت هایی که تحت کنترل معامله گر قرار دارند، نیز شرح داده خواهد شد. معامله گران می توانند با استفاده از مفاهیم اساسی روانشناسی و تمرین هایی عملی که در سرتاسر کتاب ارائه شده است، راهکارهای سودمندی را برای خود ایجاد کنند و به سطح بالاتری در معامله گری دست یابند.

خرید کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه اثر گری دیتون

کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه به قلم گری دیتون نوشته شده است. این کتاب را ریحانه نظام آبادی و مائده نعمتی ترجمه کردند که توسط نشر مهربان به چاپ رسیده است.

گری دیتون نویسنده کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه، دکتر روانشناس در زمینه ی معاملات، مدرس معامله گری و معامله گر فعال در قراردادهای آتی S&P e-mini و بازارهای ارز، روانشناسی و معامله گری را در کار خود، درهم آمیخته است.

مقدمه

کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه با به کارگیری تحقیقات روانشناسی اخیر در زمینه رفتارشناسی، رویکردهای نوینی را آموزش می دهد که برای تمرکز بهتر، اعتماد به نفس بالاتر و چشم اندازهایی مثبت تر و درآمدی بیشتر، مورد نیاز است.

یکی از مفاهیم اصلی که در این کتاب به آن پرداخته شده «ذهن آگاهی» است، ذهن آگاهی همان هوشیاری در لحظه ی حال است. وقتی ذهن آگاه هستیم، توجهمان برروی لحظه ی حال قرار دارد.

توانایی ذهن آگاهی کمک شایانی در کاهش اضطراب و معامله‌گری با ذهن آگاهانه گسترش افق دید می کند و همچنین به معامله گران کمک می کند تا بر موانع احساسی پیش روی خود همچنین نتایج نه چندان موفقی که به بار می آورند، فائق آیند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.