پیمایش در بازار خرسی


محمد ابراهیمی - کارشناس انرژی کمتر از یکسال قبل قاچاق سوخت عمدتاً به گازوییل محدود می‌شد و علت اصلی آن هم به دلیل تفاوت فاحش قیمت این فرآورده نفتی در داخل و خارج از کشور بود. قیمت این فرآورده در اغلب کشورهای همسایه چندین برابر قیمت داخل است که همین امر قاچاق نفت گاز را مرقون‌به‌صرفه نموده است. اما نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر جذابیت قاچاق بنزین را هم افزایش داده و موجب شده تا بحرانی به نام قاچاق سوخت مایع در کشور پدید آید. همین بحران باعث شد تا تحلیل‌های گوناگونی درباره راه‌کارهای مقابله با آن از جوانب مختلف ارائه شود. وجه قالب و مشترک اغلب تحلیل‌ها، نظرات کارشناسان و بعضاٌ نمایندگان مجلس معطوف به کارت هوشمند سوخت است و این ابزار را به‌عنوان یگانه راه‌کار قطعی مبارزه با پدیده قاچاق سوخت می‌دانند. اگرچه شاید بتوان کارت سوخت را به‌عنوان یکی از راه‌کارهای فوری مدیریت بر مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن (حداقل در مورد بنزین) دانست لیکن بررسی دلایل قاچاق در هر یک از فرآورده‌های نفتی تصویر روشن‌تری از وضع موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی خواهد داد. گازوییل را باید از نظر «قیمت» و «تقاضای بازار» جذاب‌ترین فرآورده‌ نفتی برای قاچاقچیان قلمداد کرد چرا که قیمت ۳۰۰ یا ۶۰۰ تومانی آن در داخل با قیمت معادل چندهزار تومانی آن در کشورهای همسایه در کنار مخاطران کمتر مربوط به جابه‌جایی و حمل و نقل؛ سال‌ها است که نگاه سودجویان را به سمت خود جلب نموده است. اگرچه طی سال‌های اخیر وزارت نفت با اجرای طرح‌های موفقی مانند طرح پیمایش (تحویل سوخت یارانه‌ای براساس میزان پیمایش جاده‌ای) به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بخشی از قاچاق این فرآورده را مهار کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به فرابخشی بودن امر مبارزه با قاچاق در کشور، توفیقات لازم و کافی حاصل نشده است. بسترهای به‌وجود آمده برای قاچاق بنزین و دلایل آن تفاوت‌هایی با وضعیت قاچاق گازوییل دارد. زیرا قاچاق بنزین کمتر از یک سال است که به‌عنوان کسب و کار سودده و نامشروع قاچاقچیان مطرح شده است. با این که قبلاٌ ادعاهایی مبنی‌بر قاچاق بنزین در برخی محافل به گوش می‌رسید اما تا یک سال قبل دلایل متعددی بر رد ادعاهای مطروحه وجود داشت. «نوسانات قیمت ارز» در کشور و «تفاوت قیمتی» ایجاد شده حاصل از قاچاق بنزین در ازای ارزهای خارجی پرداختی به قاچاقچیان موجب شد تا قاچاق بنزین علی‌رغم همه مخاطرات به کاسبی پرنفعی تبدیل شود. برای تبیین سود قاچاقچیان بنزین کافی است قیمت ۱۰۰۰ تومانی آن را با قیمت حدود ۷۰ سنتی در اغلب کشورهای همسایه (نظیر پاکستان، افغانستان و عراق) مقایسه کرد. در چنین اوضاعی که اقدامات قبلی برای قاچاق گازوییل (قبل از بحران ارزی) منجر به از بین رفتن قاچاق نشده و از طرفی بحران ارزی قاچاق بنزین را هم اقتصادی کرده است، اتخاذ راه‌کارهای مناسب که به‌عنوان مانعی برای قاچاق سوخت مایع قلمداد شود دشوار و در برخی موارد پرهزینه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنان‌چه ارکان سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و مجری کشور طی سال‌های قبل با پذیرش اثرات تورمی و سایر آثار افزایش قیمت؛ اجرای مفاد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را محور سیاست‌گذاری‌های قرار داده بودند عملاٌ مانعی بزرگ بر سر راه قاچاق برخی فرآورده‌های نفتی مثل نفت گاز ایجاد شده بود زیرا این قانون دولت را مکلف کرده بود تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت‌ کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) طوری تعیین کند که قیمت آن‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس کمتر نباشد. به‌هر حال امروز که از یک طرف مجوز قانون هدفمندکردن یارانه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و از طرف دیگر سایر عوامل نظیر نوسانات بی‌سابقه قیمت ارز بستر را برای قاچاق سوخت مهیا کرد؛ می‌توان با رجوع به سامانه هوشمند سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و ابزارهای قیمتی بخشی از معضل قاچاق را در حوزه بنزین کاهش داد و با اعمال نظارت‌های مناسب‌تر و از بین بردن بسترهای فسادزا کمی میزان قاچاق گازوییل را تخفیف داد. اموری که قطعاٌ بدون «همکاری فرابخشی» محکوم به شکست خواهند بود.

تأثیرات e-CRM بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی بانک – مشتری: مورد تایلند

این تحقیق به بررسی و اندازه‌گیری پیامدهای پیاده‌سازی سیستم الکترونیکی مدیریت روابط مشتری (e-CRM) در صنعت بانکداری تایلند از دیدگاه‌ مشتریان می‌پردازد. به دلیل این‌که مشتریان نمی‌توانند بسیاری از پیاده‌سازی‌های e-CRM را مستقیماً مشاهده کنند یا تشخیص دهند، مروری بر منابع و مصاحبه‌هایی با متخصصان صنعت بانکداری تایلند انجام شد تا مفهوم جدیدی با عنوان «ویژگی‌های خدمات مبتنی بر مشتری» برای اندازه‌گیری پیامدهای e-CRM از دیدگاه مشتریان توسعه داده شود. سپس، پیمایش میدانی 684 مشتری بانک‌های تجاری تایلند با مقیاس کامل انجام شد. مدل ویژگی سرویس و مدلی که کیفیت و پیامد رابطه را با هم ترکیب می‌کند ساخته شدند، و اعتبار و پایایی آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت. آنالیز نتایج با استفاده از مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری (SEM) نشان داد که پیاده‌سازی e-CRM دارای رابطه‌ا‌ی مثبت و از نظر آماری معنادار با ویژگی‌های مبتنی بر مشتری سرویس است. این پیاده‌سازی با کیفیت و پیامد روابط مشتری – بانک نیز رابطه دارد و به طور غیر مستقیم، و از طریق ویژگی‌های سرویس مبتنی بر مشتری، بر کیفیت و پیامد رابطه تأثیر می‌گذارد.

هنگامی که سازمانی حرکت خود را از سازمانی نیروی انسانی محور به سازمانی که بر نقاط پیمایش در بازار خرسی تماس الکترونیکی متعدد، مانند تلفن، فاکس، ایمیل، و وب تکیه دارد آغاز می‌کند، توانایی توسعه‌، مدیریت، و سنجش روابط مشتری به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. در نتیجه، کسب و کارها از سیستم مدیریت روابط مشتری (CRM) آفلاین به کانال‌های الکترونیکی سوق یافته‌اند. این رویکرد جدید عموماً «e-CRM» نامیده می‌شود. ایجاد روابط دراز مدت با مشتریان با ارزش معمولاً کلید سودآوری در بازار به طور فزاینده پویا در نظر گرفته می‌شود. e-CRM یکی از طرح‌های استراتژیک اصلی در صنایع امروزی است و به پارادایم اصلی بازاریابی رابطه‌ای در جهان الکترونیکی امروزی مبدل شده است (چن و چن، 2004).

پیش نمایش مقاله تأثیرات e-CRM بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی بانک – مشتری: مورد تایلند

چکیده انگلیسی

This research examines and measures the outcomes of electronic customer relationship management (e-CRM) system implementation in the Thai banking industry from customers' perspectives. Because most e-CRM implementations cannot be directly seen or recognised by customers, a literature review and interviews with experts in the Thai banking industry were used to develop a new construct called ‘customer-based service attributes’ to measure e-CRM outcomes from customers' perspectives. A full-scale field survey of 684 customers of Thai commercial banks was then conducted. A service attribute model and a model that combined relationship quality and outcome were constructed, and their validity and reliability was confirmed. Analysis of the results by using structural equation modelling (SEM) illustrated that e-CRM implementation has a statistically significant positive relationship with customer-based service attributes and with the quality and outcome of customer–bank relationships as well as an indirect effect on relationship quality and outcome through customer-based service attributes.

مقدمه انگلیسی

When an organisation begins to migrate from a human-intensive organisation to one that emphasises multiple electronic contact points such as phone, fax, e-mail, and the Web, the ability to develop, manage, and measure customer relationships increases dramatically. Consequently, businesses have moved from off-line customer relationship management (CRM) to electronic channels. This approach is commonly called ‘e-CRM’. Creating long-term relationships with valued customers is usually viewed as the key to profitability in an increasingly dynamic market. e-CRM is one of the primary strategic initiatives in industry today. It has become the major paradigm of relationship marketing in the e-world (Chen & Chen, 2004).

نتیجه گیری انگلیسی

This research is among the first few studies on e-CRM that investigate the outcomes of e-CRM in the service industry from the customers' perspectives. And the empirical results of the study can answer all three of the research questions, as follows. RQ1: How can customers perceive the benefits that they get from their banks' e-CRM implementation? From the literature review and interviews with experts, 13 components, referred to in this study as customer-based service attributes, were found to reflect the customer's recognition of his or her main bank's e-CRM. Factor analysis results showed that these 13 components could be grouped according to 3 factors: information, convenience, and communication channels. RQ2: What differences can customers perceive between banks that have implemented e-CRM and those that have not? The results of t-tests of customer-based service attributes that compared the responses of customers of banks with and without e-CRM illustrated that there are 6 elements that e-CRM banks' customers attribute to their main banks more than customers of banks without e-CRM do. These are (1) customers have timely access to accurate information, (2) their main banks present complete customer information, (3) their main banks provide them with personalised information and service, (4) they can get up-to-date information from their main banks, (5) they can contact their main banks from anywhere, and (6) their main bank can provide them with one-stop service. RQ3: Does e-CRM have a positive پیمایش در بازار خرسی or negative effect on the quality and outcome of customer–bank relationships? According to path analysis results, e-CRM implementation has a positive relationship with all components of relationship quality and outcome. Factors with the highest effects are customer satisfaction, trust, and willingness to recommend, in that order. A causal-effect analysis found that e-CRM had both a positive direct and a positive indirect effect on relationship quality and outcome. 6.1. Academic implications This study helps in filling an area of empirical research on e-CRM measurement from the customers' side, which is deficient, especially in the service industry. It provides a measurement model of e-CRM implementation from the customer perspective. ‘Customer-based service attributes’ was developed as a construct to measure e-CRM outcomes from the customers' points of view. The factor analysis results demonstrated that three factors of customer-based service attributes (information, convenience, and communication channels) are central to an evaluation of the customers' perceptions of Thai commercial banks' e-CRM implementation. In addition, this study indicates that the components that frequently comprise relationship quality–trust, satisfaction, and commitment–are statistically significantly correlated with the components of relationship outcomes—customer loyalty, retention, and willingness to recommend. Thus, this research combined constructs of relationship quality and relationship outcomes. CFA was conducted to test both the measurement models developed in this study. The results validated the customer-based service attribute model, thereby confirming the results of the EFA, and the relationship quality and outcome model, thereby confirming the results of the qualitative approach and correlation results. Both measurement models are valid and reliable. Path analysis found that customer-based service attributes play an essential mediating role in the relationship between e-CRM implementation and relationship quality and outcome. Relationship quality and outcome, which comprise overall relationship quality, customer satisfaction, trust, commitment, customer loyalty, customer retention, and willingness to recommend, are the result of the customers' recognition of their main banks' e-CRM implementation through information, convenience, and communication channels factors. This research ratifies Lemon and Rust's (2001) study that showed that personalisation made banks truly understand their customers, which satisfied customers' expectations. In accord with the results from studies of the manufacturing industry, such as Lang and Colgate, 2003 and Kim et al., 2006, the results of this study show that e-CRM implementation helps banks fulfil the bank–customer relationship, as measured through relationship quality and outcome. This research also described the mediating role of customer-based service attributes. The causal-effect results show that in addition to the direct effect of e-CRM implementation on relationship quality and outcome, customer-based service attributes have a mediating effect on the relationship path between e-CRM implementation and relationship quality and outcome. 6.2. Managerial implications From interviews with experts, the study found that only a few Thai commercial banks are currently investing in electronic channels and, unlike in developed countries, most of the respondents had not contacted their main banks via electronic channels. This study focused on customers' perspectives on the aspects of their main banks' e-CRM implementation that they can acknowledge. The scope of the study is fundamentally characterised by the context of Thai commercial banks. Findings from this study show that currently, Thai commercial banks still have not emphasised e-CRM technology very much, and most applications of e-CRM are in analytical areas, meaning that they are related to the banks' internal processes. Only three banks had implemented operational e-CRM that customers can recognise, and the touch-points that customers can recognise are indirect touch-points, such as teller systems and telebanking. That is to say, there is still has much room for improvement of e-CRM in Thai commercial banks. When banks implement e-CRM, their customers recognise that their main banks provide them with (1) more convenience, with one-stop and personalised service, (2) access to more complete, up-to-date, and accurate information, through various channels, and (3) more communication channels that allow them to contact their main banks from anywhere. The most gain from e-CRM implementation that customers can recognise is increased convenience. This study confirmed the important role of e-CRM implementation in Thai commercial banks. The results show that e-CRM has statistically significant effects, both direct and indirect, on relationship quality and outcome. The statistical results show e-CRM implementation to be a viable means of increasing the bank–customer relationship quality and outcome, which comprises overall relationship quality, trust, satisfaction, commitment, loyalty, retention, and willingness to recommend. These results indicate that if banks implement e-CRM, especially operational e-CRM, their customers will recognise additional service attributes and the customers' relationships with their banks will improve.

عوارض آزادراهی پیمایشی شد+ جزئیات

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: طرح پیمایشی شدن عوارض آزادراهی باید در راستای عدالت اجتماعی اجرایی شود؛ بنابراین در سال جاری چهار آزادراه‌ دولتی که طرح عوارض الکترونیکی در آن‌ها اجرایی شده، پیمایشی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، خداداد مقبلی در گفت و گویی، اظهار کرد: پیمایشی شدن عوارض آزاد راهی طرحی است که در زمینه عدالت اجتماعی اثر گذار بوده و باید اجرایی شود چرا که پیش از این هر کس که وارد آزادراه‌ها می‌شد باید کل عوارض آن مسیر را پرداخت می‌کرد اما عدالت اجتماعی می‌گوید رانندگان به اندازه‌ای که از آزادراه‌ها استفاده می‌کنند باید عوارض پرداخت کنند.

وی افزود: در حال حاضر مشکلی در اجرای طرح پیمایشی شدن عوارض آزاد راهی وجود ندارد و زیر ساخت‌ها و تجهیزات آن آماده است، بنابراین در مرحله اول باید عوارض پیمایش در بازار خرسی پیمایش در بازار خرسی آزادراه‌ها الکترونیکی شود و پس از آن نسبت به تجهیزات پیمایشی شدن عوارض اقدام کنیم.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در مرحله نخست آزادراه‌های دولتی که طرح عوارض الکترونیکی در آن‌ها اجرایی شده است مانند آزاد راه تهران- قم، تهران- ساوه، تهران- قزوین و قزوین- زنجان، طرح پیمایشی شدن عوارض نیز پیمایش در بازار خرسی درآن‌ها اجرایی می‌شود سپس دیگر آزادراه‌ها نیز به این طرح می‌پیوندند.

مقبلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که از نظر تعداد و چگونگی نصب دوربین‌ها و تجهیزات مورد نیاز چگونه طرح پیمایشی شدن عوارض آزادراهی به دقت اجرایی می‌شود، گفت: در حال حاضر دوربین‌های بسیاری در آزادراه‌ها وجود دارد که ضمن خواندن پلاک وسایل نقلیه مختلف، سرعت آن‌ها را محاسبه کرده و براساس فرمول‌های مختلفی که دارند خودروهایی که مرتکب تخلفات رانندگی شده باشند، را جریمه خواهند کرد اما برای پیمایشی شدن عوارض آزادراهی دوربین‌ها و تجهیزات دیگری نیاز است که این تجهیزات در همه ورودی و خروجی‌های اصلی و فرعی آزادراه‌ها نصب می‌شود و به محض ورود و خروج خودرو، عوارض آن را براساس کلیومتر پیمایش شده محاسبه می‌کند.

وی گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مجری و سرمایه گذار این طرح، در ابتدا ۴ آزادراه دولتی که عوارض الکترونیکی در آن‌ها اجرایی شده است، طی امسال و ماه‌های پیشرو، نحوه پرداخت عوارض‌شان پیمایشی می‌شود و پس از آن در دیگر آزادراه‌ها این طرح را اجرا خواهیم کرد.

اختلاف قیمت، نوسانات ارزی و معضل قاچاق سوخت

روزنامه جهان اقتصاد

اختلاف قیمت، نوسانات ارزی و معضل قاچاق سوخت

محمد ابراهیمی - کارشناس انرژی کمتر از یکسال قبل قاچاق سوخت عمدتاً به گازوییل محدود می‌شد و علت اصلی آن هم به دلیل تفاوت فاحش قیمت این فرآورده نفتی در داخل و خارج از کشور بود. قیمت این فرآورده در اغلب کشورهای همسایه چندین برابر قیمت داخل است که همین امر قاچاق نفت گاز را مرقون‌به‌صرفه نموده است. اما نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر جذابیت قاچاق بنزین را هم افزایش داده و موجب شده تا بحرانی به نام قاچاق سوخت مایع در کشور پدید آید. همین بحران باعث شد تا تحلیل‌های گوناگونی درباره راه‌کارهای مقابله با آن از جوانب مختلف ارائه شود. وجه قالب و مشترک اغلب تحلیل‌ها، نظرات کارشناسان و بعضاٌ نمایندگان مجلس معطوف به کارت هوشمند سوخت است و این ابزار را به‌عنوان یگانه راه‌کار قطعی مبارزه با پدیده قاچاق سوخت می‌دانند. اگرچه شاید بتوان کارت سوخت را به‌عنوان یکی از راه‌کارهای فوری مدیریت بر مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن (حداقل در مورد بنزین) دانست لیکن بررسی دلایل قاچاق در هر یک از فرآورده‌های نفتی تصویر روشن‌تری از وضع موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی خواهد داد. گازوییل را باید از نظر «قیمت» و «تقاضای بازار» جذاب‌ترین فرآورده‌ نفتی برای قاچاقچیان قلمداد کرد چرا که قیمت ۳۰۰ یا ۶۰۰ تومانی آن در داخل با قیمت معادل چندهزار تومانی آن در کشورهای همسایه در کنار مخاطران کمتر مربوط به جابه‌جایی و حمل و نقل؛ سال‌ها است که نگاه سودجویان را به سمت خود جلب نموده است. اگرچه طی سال‌های اخیر وزارت نفت با اجرای طرح‌های موفقی مانند طرح پیمایش (تحویل سوخت یارانه‌ای براساس میزان پیمایش جاده‌ای) به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بخشی از قاچاق این فرآورده را مهار کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به فرابخشی بودن امر مبارزه با قاچاق در کشور، توفیقات لازم و کافی حاصل نشده است. بسترهای به‌وجود آمده برای قاچاق بنزین و دلایل آن تفاوت‌هایی با وضعیت قاچاق گازوییل دارد. زیرا قاچاق بنزین کمتر از یک سال است که به‌عنوان کسب و کار سودده و نامشروع قاچاقچیان مطرح شده است. با این که قبلاٌ ادعاهایی مبنی‌بر قاچاق بنزین در برخی محافل به گوش می‌رسید اما تا یک سال قبل دلایل متعددی بر رد ادعاهای مطروحه وجود داشت. «نوسانات قیمت ارز» در کشور و «تفاوت قیمتی» ایجاد شده حاصل از قاچاق بنزین در ازای ارزهای خارجی پرداختی به قاچاقچیان موجب شد تا قاچاق بنزین علی‌رغم همه مخاطرات به کاسبی پرنفعی تبدیل شود. برای تبیین سود قاچاقچیان بنزین کافی است قیمت ۱۰۰۰ تومانی آن را با قیمت حدود ۷۰ سنتی در اغلب کشورهای همسایه (نظیر پاکستان، افغانستان و عراق) مقایسه کرد. در چنین اوضاعی که اقدامات قبلی برای قاچاق گازوییل (قبل از بحران ارزی) منجر به از بین رفتن قاچاق نشده و از طرفی بحران ارزی قاچاق بنزین را هم اقتصادی کرده است، اتخاذ راه‌کارهای مناسب که به‌عنوان مانعی برای قاچاق سوخت مایع قلمداد شود دشوار و در برخی موارد پرهزینه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنان‌چه ارکان سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و مجری کشور طی سال‌های قبل با پذیرش اثرات تورمی و سایر آثار افزایش قیمت؛ اجرای مفاد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را محور سیاست‌گذاری‌های قرار داده بودند عملاٌ مانعی بزرگ بر سر راه قاچاق برخی فرآورده‌های نفتی مثل نفت گاز ایجاد شده بود زیرا این قانون دولت را مکلف کرده بود تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت‌ کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) طوری تعیین کند که قیمت آن‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس کمتر نباشد. به‌هر حال امروز که از یک طرف مجوز قانون هدفمندکردن یارانه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و از طرف دیگر سایر عوامل نظیر نوسانات بی‌سابقه قیمت ارز بستر را برای قاچاق سوخت مهیا کرد؛ می‌توان با رجوع به سامانه هوشمند سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و ابزارهای قیمتی بخشی از معضل قاچاق را در حوزه بنزین کاهش داد و با اعمال نظارت‌های مناسب‌تر و از بین بردن بسترهای فسادزا کمی میزان قاچاق گازوییل را تخفیف داد. اموری که قطعاٌ بدون «همکاری فرابخشی» محکوم به شکست خواهند بود.

محمد صفوی- کارشناس ارتباطات و روابط بین‌الملل– کشور ارمنستان از طریق دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین رودخانه ی زیبای ارس با کشور ایران مرز مشترک دارد همچنین گمرک نوردوز در ۶۰ کیلومتری شهرستان جلفا می‌توانند نقطه اتکایی برای حضور دو [بیشتر]

ارز دیجیتال وی چین

وی چین، یک پلتفرم ارز دیجیتالی و قراردادهای هوشمند است

ارز دیجیتال وی چین

ارز دیجیتال وی چین موضوع مقاله پیش رو می باشد که توسط تیم تحقیقاتی بروکر نیکس جمع آوری و به نگارش درآمده لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید و جهت هرگونه پرسش، آموزش و مشاوره از طریق چت آنلاین و یا نظرسنجی با ما در ارتباط باشید .

و اما بپردازیم به ارز دیجیتال وی چین، در ابتدا بد نیست کمی از تاریخچه ارز دیجیتال وی چین بدانیم. وی چین یکی از ارزهای دیجیتال کشور چین می باشد. در آغاز یک شرکت زنجیره تامین بلاک چین بود ولی خیلی زود به یک پلتفرم نرم افزار غیر متمرکز تبدیل شد که یکی از کاربردهای آن رهگیری کالا هست از زمان تولید تا زمان مصرف می باشد. بنیاد وی چین که یک سازمان غیرانتفاعی است و در سنگاپور ایجاد شد. ارز دیجیتال وی چین یک بلاکچین است که به منظور بهبود بخشیدن به مدیریت زنجیره تامین و فرآیندهای تجاری ایجاد شد و هدف آن ساده سازی این فرآیندها می باشد.

وی چین، یک پلتفرم ارز دیجیتالی و قراردادهای هوشمند است که بر روی مدیریت زنجیره تامین متمرکز است. این ویژگی ارز دیجیتال وی چین به تولیدکنندگان امکان اضافه کردن سنسور هایی را می دهد که به صورت برچسب هستند و (RFID) را به محصولات خود اضافه می کنند سپس داده ها بر روی بلاکچین وی چین ذخیره می شود. در واقع با ارز دیجیتال وی چین به این طریق کالا ها قابلیت رهگیری پیدا می کنند.

فهرست مطالب

ارز دیجیتال وی چین یا VET چیست؟

معرفی تکنولوژی ارز دیجیتال وی چین

آینده وی چین چه خواهد بود؟

چطور میتوان ارز دیجیتال وی چین را خرید؟

کیف پول وی چین چیست ؟

ارز دیجیتال وی چین یا VET چیست؟

ارزدیجیتال وی چین با نام تجاری VET شناخته شده است.

این ارز در سال 2015 متولد شد و در سال 2016 راه اندازی گردید و همچنین در سال 2018 به یک ارز دیجیتال عمومی و قابل دسترسی برای همه تبدیل شد. تا پیش از آن فعالیت آن به صورت اختصاصی و غیر عمومی بود. در ابتدا به عنوان یکی از زیرمجموعه های بزرگترین شرکت بلاکچین بنام Bitse شروع به فعالیت کرد. وی چین یک پلتفرم بلاکچین سازمانی است.

یکی از اهداف وی چین ارائه یک دید کلی از یک سازمان است و همچنین قرار است که پیمایش در بازار خرسی به یک پلتفرم اصلی برای عرضه اولیه کوین (ICO) و همچنین IOT (انجام معاملات مابین دستگاه های متصل به اینترنت اشیا) تبدیل شود.

پلتفرم وی چین این ادعا را دارد که قادر به ارائه دید کامل و 360 درجه از تمامی اطلاعات لازم در خصوص یک محصول و همچنین فرآیندهای تجاری به ذینفعان مجاز آن می باشد. از جمله ذخیره سازی، حمل و نقل که نتیجه آن ایجاد شفافیت بیشتر در بازار است.

اما چیزی که ارزدیجیتال وی چین ، این ارزدیجیتال ملی چین را جذابتر می کند دو منظوره بودنش است یعنی هم ازآن به عنوان بلاکچین عرضه استفاده میکنند و هم به عنوان تدارکات. بسیاری از بنگاه های بزرگ از آن استفاده می کنند تا بتوانند موجودی کالا از ابتدای تولید تا زمانی که کالا به فروش برسد را محاسبه و مدیریت کنند وبا استفاده از امکان ردیابی از صحت و کیفیت یک محصول اطمینان حاصل می کنند و همچنین امکان تقلب و کپی را در محصولات به ویژه در محصولات برند به حداقل برسانند .

معرفی تکنولوژی ارز دیجیتال وی چین

در ادامه مبحث ارزدیجیتال وی چین در این قسمت به معرفی تکنولوژی ارزدیجیتال وی چین می پردازیم. بر اساس اظهارات وی چین، وی چین یک اکوسیستم تجاری است با هدف شفاف سازی اطلاعات، همکاری کارآمد و رصد کامل کالا و سرعت بالای انتقال اطلاعات. وی چین در حال حاضر از معدود بلاکچین هایی است که دارای مشتریهای قابل توجهی است. این ارز دیجیتال ملی چین در ابتدا بر روی بلاکچین اتریوم قرار داشت اما در سال 2018 بر روی بلاکچین اختصاصی خود تغییر مسیر داد و همینطور نام تجاری خود را به (VchainThor(VET تغییر داد.

هدف ارز دیجیتال وی چین بهبود بلاک چین های نسل دوم مانند اتریوم است. ارز دیجیتال وی چین متعلق به نسل بعدی بستر بلاکچین قراردادهای هوشمند است که بر روی ترکیب بلاکچین و IOT متمرکز است. اما بیایید کمی بیشتر با موقعیت وی چین، این ارز دیجیتال کشور چین در بازار آشنا شویم.

قیمت ارزدیجیتال وی چین درزمان نگارش این مقاله 0.176070 دلار است. مارکت کپ آن 11.280.773.348 دلار است. حجم معاملاتی در طی 24 ساعت گذشته 1.506.001.745 پیمایش در بازار خرسی دلارمی باشد.

تعداد کل توکنهای وی چین (VET) تعداد : 86.712.634.466 می باشد.

در حال حاضر تعداد توکن های عرضه شده : 64.315.576.989 توکن می باشد.

وی چین در جایگاه هفدهم بازار قرار گرفته است .

پلتفرم بلاکچین وی چین که یک بلاکچین عمومی است و برای انجام تجارتهای بزرگ اختصاص داده شده است دارای دو توکن VET و VTHO.VET است.

VET که توکن وی چین می باشد برای انتقال ارزش یا رمز ارز از قراردادهای هوشمند استفاده می کند.

به بیان دیگر آن دسته از معاملاتی که در برنامه ها و اپلیکیشن های غیر متمرکز در بلاکچین وی چین روی می دهد ازVET استفاده می کنند و برای سرمایه گذاری عموم مردم در دسترس است. VTHO هزینه اجرای عملیات در بلاک چین را نشان می دهد.

مزیتی که وجود دارد این است که هرکسی که VET داشته باشد بطور خودکار VTHO نیز خواهد داشت که می تواند از آن هزینه های بلاکچین را پرداخت کند. VTHO با VET نیز قابل معامله است.

آینده وی چین چه خواهد بود؟

اینکه بطور قطع به یقین بتوان گفت که آینده وی چین چگونه است کار آسانی نیست. نظرات متفاوتی در این رابطه وجود دارد برخی ارز دیجیتال وی چین را رو به رشد و مثبت ارزیابی می کنند و بر این باورند که گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری در دراز مدت خواهد بود. فعالان و سرمایه گذاران از پروژه وی چین و تکنولوژی آن استقبال پیمایش در بازار خرسی کردند. اما برخی بر این باور هستند که برخلاف ارزهای دیجیتال بنام که از پتانسیل شفافی برخوردارند در مورد ا ارزدیجیتال وی چین چنین نیست و آینده مبهمی دارد چرا که استفاده ازفناوری وی چین مستلزم استفاده از برچسب RFID است که توسط وی چین عرضه می شود و به نوعی محدود کردن سرمایه گذاری در یک حیطه خاص است که این امر ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و احتمال رصد خریداران و فروشندگان را بالا میبرد.

چطور میتوان ارز دیجیتال وی چین را خرید؟

انواع شاخص PMI به دو دسته کلی شاخص های پی ام آی تولید وبخش غیر تولیدی ( خدماتی ) تقسیم بندی شده است.

شاخص PMI تولید مرتبط با آمار پنج بخش مختلف از جمله سفارشات جدید (30%)، تولید (25%)، نرخ استخدام (20%)، زمان تحویل تامین کننده (15%) و موجودی انبار(10%) می باشد. برای محاسبه شاخص PMI، زمان تحویل تامین کننده معکوس شده و بنابراین در مسیری قابل مقایسه با سایر شاخص ها حرکت می کند.

شاخص PMI بخش خدماتی دیدگاه پیشرفته تری را در خصوص شرایط معامله در بخش خدمات در اختیار معامله گر می گذارد و او می تواند درک بهتری نسبت به شرایط معامله و بازار پیدا کرده و اطلاعات ارزشمندی در مورد زمینه اقتصادی هر یک از بازارهای مختلف بدست آورد. همچنین این شاخص در بخش خدماتی می تواند نشان دهنده سالم بودن یا ناسالم بودن اقتصاد حال حاضر نیز باشد. در حالیکه بخش خدمات کنترل زیادی بر تولید ناخالص داخلی دارد، شاخص PMI بخش خدمات می تواند شاخص بسیار مهمی در اقتصاد کل آمریکا به حساب آید. عدد بیش از 50 در این شاخص روند صعودی بازار را نشان داده که در اصطلاح آن را بازار گاوی می نامند و عدد کمتر از 50 روند نزولی بازار را نشان داده که آن را بازار خرسی می نامند.

چنانچه قصد خرید ارزدیجیتال وی چین را دارید باید مراحل زیر را طی کنید:

1.باز کردن حساب در یکی از صرافی های مجاز به معامله ارز دیجیتال وی چین

2.بسته به ارزی که انتخاب می کنید VET می تواند با دلار، بیت کوین،بایننس و یا اتریوم معامله شود.

3.پول را به حسابتان واریز کنید. (تهیه یک کیف پول الکترونیکی جهت حفظ و نگهداری ارز دیجیتال وی چین)

4.خرید VET را انجام دهید.

ذکر این نکته را لازم میدانیم که به دلیل ناپایداری و ریسک بالای ارزهای دیجیتال قبل از خرید حتما از مشاوره و تخصص مشاورین خبره استفاده کنید. تیم تخصصی بروکر نیکس در این زمینه در کنار شما خواهند بود و در صورت لزوم از مشاوره های تخصصی و رایگان واحد آموزش و واحد کال سنتر بروکر نیکس استفاده نمایید.

کیف پول وی چین چیست ؟

راه های زیادی برای ذخیره کردن وی چین وجود دارد. یکی از این راه ها کیف پول الکترونیکی یا دیجیتالی است. کیف پولی که انتخاب می کنید باید دارای ویژگیهای امنیتی بالایی باشد و فقط شخص شما توانایی دسترسی به آن را داشته باشد. برای توضیحات بیشتر با ما همراه باشید.

کیف پول وی چین چیست؟ بلاکچین وی چین پس از راه اندازی کردن شبکه اصلی وی چین تور بلافاصله کیف پول وی چین تور را معرفی کرد. فضایی ایمن که با ویژگی هایی چون اثر انگشت، احراز هویت دو عاملی، و پین گذاری که این کیف پول را به مکانی امن و مناسب برای نگهداری ارزدیجیتال وی چین تبدیل میکند. اگر فقط قصد معامله و بازگشت سریع سرمایه را دارید، می توانید از کیف پول موبایلی VechainThor استفاده کنید. رصد و پیمایش آسان از ویژگی های آن است در ضمن قابلیت نصب رایگان بر روی اندروید و اپل را نیز دارد.

اما چنانچه قصد انجام سرمایه گذاری بزرگ در VET را دارید و میخواهید برای مدت زمان طولانی این سرمایه گذاری را انجام دهید بهترین گزینه برای شما کیف پول سخت افزاری است. سخت افزاری مطمئن و ایمن برای نگهداری و محافظت از سرمایه شما است.

کیف پول های سرد به دستگاه های رمز نگاری شده ای اطلاق می گردد که سرمایه Vechain کاربران را بطور آفلاین ذخیره می سازد و با ایجاد یک لایه محافظتی در برابر تهدیدات ناشی از اتصال به اینترنت از سرمایه کاربران محافظت می کند. لازم بذکر است بعضی از کیف پولهای سخت افزاری امکان نگهداری و ذخیره چندین رمز ارز را در خود دارند.

سخن پایانی

ارزدیجیتال وی چین که ارز دیجیتال ملی چین می باشد را در این مقاله که به همت تیم تحلیلی وآموزشی بروکر نیکس نوشته شده را با هم بررسی کردیم. از ویژگی هایی که می توان برای ارزدیجیتال وی چین برشمرد می توان به این موارد اشاره کرد :

قابلیت مقیاس پذیری بالایی دارد

استفاده از الگوریتم اثبات اقتدار

دارای قابلیت ذخیره جانبی می باشد

نقل و انتقال سریع و آسان

مناسب برای اینترنت اشیا

در نهایت بلاکچین وی چین به هدف ساده سازی در کسب و کارها ایجاد شده است و همچنین بالا بردن کیفیت محصولات و جلوگیری از کپی و تقلب در محصولات نیز از دیگر اهداف ارزدیجیتال وی چین است.

سپاس که تا انتها ما را همراهی کردید. امید که مباحث مطرح شده مورد توجه شما خواننده عزیز قرار گرفته باشد. جهت گونه سوال،آموزش و مشاوره در خصوص ارزهای دیجیتال مشاورین مجرب بروکر نیکس در کنار شما خواهند بود. لطفا به این مقاله امتیاز دهید و با نظرات سازنده خود ما را دلگرم کنید.

آموزش

برگشت جزیره‌ای روند قیمت (Island Reversal) چیست؟

برگشت جزیره‌ای (Island Reversal) گونه‌ای از روندهای برگشتی است که شناسایی آن با کمک پیمایش در بازار خرسی تشخیص الگوهای کندلی (شمعی) صورت می‌گیرد. اگر این روندها را به موقع شناسایی کنید، می‌توانید در بازارهای خرسی و گاوی سود به دست آورید. در این مطلب به شما…

تفاوت اصلاح (Retracement) و برگشت (Reversal) در چیست؟

همه‌ی سهام‌داران و سرمایه‌گذاران در هنگام سهام‌داری با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که در آن روند حرکت قیمت سهم مخالف با آن چیزی که باید باشد حرکت می‌کند. در این مواقع دو سناریوی اصلاح (پیمایش مجدد) یا برگشت به وجود می‌آید. اما بسیاری قابلیت…

تفاوت بین جریان پول چایکین (CMF) و شاخص جریان پول (MFI)

نوسانگرها شاخص‌هایی در تحلیل تکنیکال هستند که در طول زمان در یک بازه متغیر هستند و برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله تفاوت‌ها و شباهت‌های دو نوسانگر MFI و CMF را بررسی می‌کنیم.

تقاطع (crossover) چیست؟

تقاطع (crossover) نقطه‌ای در نمودار معاملاتی است که در آن یک ورق بهادار و یک اندیکاتور با هم برخورد می‌کنند. از تقاطع برای تخمین عملکرد یک ابزار مالی و پیش‌بینی تغییرات آینده استفاده می‌شود.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) به چه معناست؟

سه سرباز سفید، یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی صعودی است که برای پیش‌بینی برگشت روند نزولی موجود در نمودار قیمت استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل استیک متولی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالاتر از…

مومنتوم (Momentum) چیست؟

مومنتوم (Momentum) نرخ شتاب قیمت یا حجم یک ورق بهادار است، یعنی سرعتی که قیمت آن تغییر می‌کند. به زبان ساده، مومنتوم به نرخ تغییر تحرکات قیمت یک دارایی خاص اشاره دارد و معمولا به عنوان یک نرخ تعریف می‌شود. در تحلیل تکنیکال، مومنتوم یک…

Swing High در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

swing high اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است و به اوجی اشاره دارد که یک اندیکاتور یا قیمت یک ورق بهادار به آن رسیده است. یک سویینگ های زمانی شکل می‌گیرد که بیشینه یک قیمت بالاتر از تعداد مشخصی از بیشینه‌هایی باشد که پیرامون آن واقع شده‌اند.…

الگوی سه کلاغ سیاه در نمودار شمعی به چه معنا است؟

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی خرسی است که برای پیش‌بینی برگشت روند صعودی فعلی استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایینتر از…

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، افتتاحی و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. کندل استیک از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده است که صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده،…

واگرایی (Divergence) چیست؟

واگرایی (Divergence) یعنی زمانی که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال مانند یک نوسانگر، یا بر خلاف سایر داده‌ها حرکت ‌کند. واگرایی هشدار می‌دهد که شاید روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن باشد و شاید در برخی موارد منجر به تغییر جهت…

هارامی گاوی (Bullish Harami) چیست؟

هارامی گاوی (Bullish Harami) حالتی خاص در نمودارهای شمعی است که در معاملات و تحلیل‌‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. نحوه‌‌ی استخراج اطلاعات از این هارامی را در این مقاله بخوانید.

هارامی خرسی (Bearish Harami) چیست؟

هارامی خرسی (Bearish Harami) حالتی خاص در نمودارهای شمعی است که در معاملات و تحلیل‌‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. نحوه‌‌ استخراج اطلاعات از این هارامی را در این مقاله بخوانید.

معرفی دوجی پادراز (Long-legged Doji)

دوجی پادراز (Long-legged Doji) یکی از نمودارهای شمعی دوجی است که در آن قیمت‌‌های بازگشایی و بسته شدن سهام مساوی هستند. برای استفاده‌‌ی مفید از این دوجی بهتر است از دیگر نشان‌‌گرهای بازار نیز استفاده کنید.

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) چیست؟

این مقاله یکی از نشان‌‌گرهای بازار به نام دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) را بررسی می‌کند. این نشان‌‌گر در واقع یک الگو برای فعالیت‌‌های قیمتی در زمان‌‌های پیشرفت بازار (بازار گاوی) است و با مشاهده‌‌ی آن، می‌‌فهمیم که سهام ما در خطر بازگشت…

الگوی ستاره‌‌ صبحگاهی (Morning Star) به چه معناست؟

ستاره‌‌ صبحگاهی (Morning Star) یک الگوی بصری در معاملات بورس است که از آن برای تشخیص وقوع بازگشت قیمت به سمت بالا استفاده می‌‌شود. این الگو از نمودارهای شمعی تشکیل شده است. بهتر است از این نشان‌‌گر در کنار دیگر نشان‌‌گرها استفاده شود تا…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.