فرمول اصلی پولدار شدن


ثروتمند شدن از دیدگاه قرآن

جمعه 96/8/05 ، تهران , (اخبار رسمی): خداوند حب مال و ثروت را فطری می‌داند (آل عمران: چهارده) و اصولاً همین میل غریزی است که انسان را به تلاش راغب می‌سازد. خداوند زمینه‌های کسب ثروت را فراهم نموده (ملک: پانزده) و کسب ثروت را ذاتاً مذموم ندانسته است.

خداوند زمینه‌های کسب ثروت را فراهم نموده (ملک: پانزده) و کسب ثروت را ذاتاً مذموم ندانسته است. قرآن ثروتمندانی همچون حضرت سلیمان (علیه السلام) (سبا: 12-13)، داوود (علیه السلام) (سبأ: 10-11) و ذوالقرنین (کهف: 95 و 98) که مال را نعمت الهی دانسته و با دلبستگی به خدا (و نه مال) ثروت را در راه خدمت به دین خدا به کار بسته‌اند را در مقابل قارون (قصص: 79)، فرعون (یونس: هشتاد و هشت)، ولیدبن مغیره (قلم: 12-15 و مدثر: دوازده) و ابی لهب (مسد: 1-2) و به طور کلی مترفان، ملأ و مستکبران که عشق بیش ازحد به مال موجب سقوط آنان شده قرار می‌دهد.
نگرش گروه اول آن است که مال، رحمت (کهف: نود و هشت) و فضل الهی است و گروه دوم از جمله قارون ثروت را دستاورد (دانش) خود دانسته‌اند (قصص: هفتاد و نه) و اصل امانت و نیز مبدأ و معاد را فراموش نموده و به شادخواری و التذاذ حیوانی مست شده‌اند.

قرآن هر دو نگرش را در قالب مثال زیبایی از دو باغ پر ثمر که مالک اولی آن را نعمت خدا می‌دانست و دیگری منکر اراده‌ی الهی شده و باغ وی نابود شد بیان می‌کند.

ثروت معیار ارزش نیست (اسراء: 90-93؛ زخرف: 51-53؛ بقره: 247؛ سبأ: سی و هفت و کهف: بیست و هشت) همان طور که فقر ضد ارزش نیست. قرآن ثروت و غنای همراه با اتراف به معنی خودکامگی در مستهلک کردن مال و بطر به معنی طغیان‌گری به وسیله‌ی ثروت (اسراء: شانزده و انبیاء: 11-16) را نکوهش کرده و ثروت را زمینه‌ی طغیان دانسته است. «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی». (علق:6 -7)

اصولاً ثروتمندان دنیاپرست حامیان و همدستان اصلی طاغوت‌هایی همچون فرعون و نمرود بوده‌اند.


رشد اقتصادی از دیدگاه قرآن

انسان جانشین خدا در زمین است (بقره: سی) و از طرف او مأمور به حمل امانت الهی است. خداوند از انسان خواسته تا به آبادی و عمران امانتی که به او سپرده شده‌ یعنی زمین و مظاهر آن بپردازد: «والی ثمود اخاهم صالحا قال‌یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشاکم من الارض و فرمول اصلی پولدار شدن استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب». (هود: شصت ویک)
آبادی و عمران زمین موجب افزایش رفاه انسان‌ها و موجب رشد اقتصادی می‌شود. رشد اقتصای در اسلام فریضه و عبادت است و البته هدف از رشد، خودِ انسان است. انسان موضوع و محور رشد اقتصادی است و از رهگذر ابتلا و عمل، درجات افراد تعیین شده و برای پاسخگویی در محضر الهی آماده می‌شوند.

رشد اقتصادی در اسلام همه جانبه است و عمارت بلاد و استصلاح اهل همزمان در خدمت معرفت و تقرب الی الله است. نیز این رشد متوازن است. هدف نه تنها افزایش تولید بلکه عدالت در توزیع است. افراد قطع نظر از جنسیت و دین باید به حد کفایت سطحی از زندگی شرافتمندانه به حسب زمان و مکان را در ا ختیار داشته باشند.

اصل تضمین روزی و حق معاش

خداوند روزی تمامی‌ جنبندگان روی زمین را تضمین نموده است:
«وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها و‌یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین». (هود: شش)

خداوند مبادی کسب روزی را نشان داده و خزاین روزی دست او است و او ‌اندازه روزی همه را می‌داند:
«والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله فرمول اصلی پولدار شدن الا بقدر معلوم». (حجر: 19-21)
نیز رزق را به اراده‌ی خود فراوان و‌ی ‌اندک می‌سازد: الله‌یبسط الرزق لمن‌یشاء و‌یقدر». (رعد: بیست و شش) و البته به وفور لازمه‌های زندگی را در اختیار انسان قرار داده است:
«والله الذی خلق السماوات و الارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. . . و آتاکم من کل ما سالتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها». (ابراهیم: 32-34)هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا». (بقره: بیست و نه)

احدی حق ندارد از ترس فقر، فرزندان خود را بکشد. امید به رزاقیت الهی و توکل به او لازم و ملزوم تلاش مستمر انسان است. (اسراء: سی و شش و انعام: صد و پنجاه و‌یک)

خداوند بخش زیادی از ثروت‌های طبیعی چون دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها و بیابان‌ها، معادن، حیوانات بیابانی، ماهی‌های دریاها و رودخانه‌ها، درختان جنگلی، علف‌های بیابان و. را از دایره‌ی مالکیت خصوصی خارج کرده و همه‌ی افراد را با رعایت مصالح اجتماعی که دولت اسلامی‌تشخیص می‌دهد و در استفاده و بهره برداری از آن‌ها‌ یکسان دانسته است.

لذا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) مأمور می‌شوند غنایم و ثروت‌های عمومی‌ را بین همه توزیع کنند تا ثروت در دست اغنیا متمرکز نشود: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی‌و المساکین وابن السبیل کی لا‌یکون دوله بین الاغیناء منکم». (حشر: هفت)
رزق مقدر الهی به میزان مشیت او است و چنانچه رزق بیش از مقدار لازم باشد زمینه‌ی بغی فراهم می‌شود: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن‌ینزل بقدر ما‌یشاء انه بعباده خبیر بصیر». (شوری: بیست و هفت)‌
خداوند رزق گروهی را بر گروه دیگری برتری داده است (نحل: هفتاد و‌یک)

خداوند با گرسنگی و کاهش ثروت انسان‌ها را آزمایش می‌کند:
«ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین». (بقره: صد و پنجاه و پنج)

البته وسعت مال لزوماً مرادف عنایت و اقبال خداوند نیست بلکه بعضاً در جهت امهال کفار است:
«فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما‌یرید الله لیعذبهم بها فی الحیاه الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون». (طه: صد و سی و‌یک و توبه: پنجاه و پنج)


ثروت و دارایی در باورهای رایج بین مردم و نقد آن‌ها

در باور برخی از انسان‌ها ثروت دارای ویژگی‌های زیر است که قرآن کریم ضمن طرح آنها به عنوان باورهای نادرست و البته رایج، به هر‌یک از آن‌ها پاسخ مناسبی می‌دهد. پاسخ‌های اختصاصی قرآن در هر بخش به ضمیمه معارفی که گویای حقیقت مادی و معنوی مال و ثروت است؛ پاسخ کاملی را به این طیف از باورها ارائه می‌دهند.


باورهای رایج بین مردم را می‌توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

معیار ارزش و برتری فردی و اجتماعی

عده‌ای ثروت و دارایی با معیار برتری فردی و اجتماعی نسبت به دیگر افراد تلقی کرده و جالب‌تر اینکه طرف‌های مقابل هم بر اساس همین‌ اندیشه غلط رفتاری بر اساس این باور از خود نشان می‌دهند. برای نمونه قرآنی آن می‌توان به آیه 247 سوره بقره اشاره کرد که در آن، ثروتمندان جامعه به دلیل داشتن ثروت بیشتر خود را برای رهبری شایسته‌تر می‌دانستند. نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ‌یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ(247- بقره)؛

پاسخ خداوند در ادامه آیه این چنین است: قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ‌یُؤْتی مُلْکَهُ مَنْ‌یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ‌یعنی برای هر کاری ملاکهای خاص خودش لازم است و در موضوع رهبری و مدیریت جامعه ثروت و دارایی فرد ملاک نیست.

پس‌انداز، سرمایه گذاری و تولید

تولید عنصر اساسی در طلب روزی است. هدف از تولید، رشد و ثروت جامعه برای رفاه بیشتر و جهت‌دهی جامعه به قرب الهی است. عوامل تولید و منابع معیشت انسان فراوان است و همگی مسخر انسان است. تولید، ابتغای فضل الهی و جلب رزق و عطای او است. نیز تولید موجب آبادانی می‌‌شود (هود: شصت وهفت). انسان‌ها موظف به اعداد قوای تولید و سرمایه گذاری تا سرحد استطاعت شده‌اند تا با ایجاد و قدرت بازدارندگی زمینه‌ی استقلال و عزت امت اسلامی‌ فراهم شود. (انفاق: شصت)

قرآن در آیات بسیاری منابع و عوامل مسخر انسان برای پردازش و برخورداری را تصریح نموده است: زمین حاصل خیز، معادن و فلزات، آب، جنگل‌ها و مراتع، میوه‌ها و گیاهان، باد؛ چهارپایان و. . . همگی اشاراتی است به این که مردم با استفاده از این مواهب الهی اقدام به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده و تنعم از نعم الهی نموده و از فضل و عطای او برای ابتغای دارالآخره استفاده نمایند. قرآن، هم تولید کشاورزی از قبیل زراعت و دامپروری و صید و هم تولید صنعتی از قبیل تولید زره کشتی سدسازی. را متعرض گشته است.
همچنین در قرآن به نیروی انسانی و اهمیت آن، کار و روابط کارگر و کارفرما و انواع قرادادهای مشروع پرداخته است.
قرآن بر تدبیر ذوالقرنین در ساخت سد بین دو کوه و منع افساد‌یأجوج و فرمول اصلی پولدار شدن مأجوج (کهف: 94-97) و نیز درایت حضرت‌یوسف در مقابله با خشک سالی و اهمیت پس‌انداز، قناعت و صرفه جویی تأکید می‌کند. (یوسف: 47-49)
قرآن ضمن آیه‌ی «ولا توتوا السفهاء الموالکم التی جعل الله لکم قیاما و ارزقوهم فیهاو اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا». (نساء: پنج)
اشاره می‌کند امور زندگی سفها باید از منافع مال تأمین شود و نه از اصل سرمایه. این امر بر اهمیت سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده تأکید دارد.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

انسان‌ها درون خود یک "نابغه مالی" دارند اما خواب است

انسان‌ها درون خود یک

رابرت کیوساکی معتقد است: در دنیای واقعی تنها دارایی حقیقی انسان، مغز اوست. مغز، قدرتمندترین ابزاری است که بر آن تسلط داریم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، رابرت کیوساکی در کتاب "پدر پولدار، پدر بی‌پول" با اشاره به دشوار بودن گردآوری ثروت می‌نویسد:پیدا کردن معاملات عالی کار واقعا آسانی است.» در واقع به عقیده او، انجام این کار، دقیقا مانند دوچرخه سواری است؛ شاید شما در ابتدا کمی تعادل خود را از دست بدهید یا تلوتلو و زمین بخورید اما پس از مدتی می‌توانید در آن ماهر شوید. به همین دلیل است که او می‌گوید: زمانی که صحبت از پول به میان می‌آید، تصمیم قاطعی لازم است که بتوان به این تلوتلو خوردن‌ها غلبه کرد و این تصمیم نیز کاملا شخصی است.

این نابغه ثروتمند مدعی است تمامی انسان‌ها در درون خود یک نابغه مالی دارند اما این نابغه اکنون خواب است و باید آن را بیدار کرد؛ علت این خواب نیز آموزش‌های فرهنگی غلط است.

متاسفانه ۹۰ درصد از غربی‌ها پای ورقه این کوربینی (سخت کار کردن برای پول، قرض کردن و خرج کردن) را امضا می‌کنند و فقط به این دلیل که کار کردن برای پول راحت‌تر و آسان‌تر است به آن تن می‌دهند.

رابرت کیوساکی در ادامه به ۱۰ راهکار برای بیدار و شکوفا کردن نبوغ مالی اشاره می‌کند؛ این ۱۰ پیشنهاد را موارد مختلفی تشکیل می‌دهند که در ادامه به چند مورد ابتدایی آن می‌پردازیم. اولین راهکار عبارت است از" من به دلیلی بزرگ‌تر از واقعیت نیاز دارم."

او در توضیح این مورد می‌گوید افراد زیادی هستند که تنها به زبان و از روی حرف تمایل به ثروتمند شدن دارند اما باید به این نکته توجه کرد که این راه، بسیار طولانی و پر از تپه‌هایی است که باید از آن بالا رفت. یک دلیل یا یک هدف، ترکیبی از "‌می‌خواهم‌ها"و"‌نمی‌خواهم‌ها" است. اگر دلایل انجام کارتان به اندازه کافی بزرگ و قوی نباشد ممکن است واقعیت راهی که پیشِ رو دارید از دلایل شما قوی‌تر شود. بدون داشتن یک دلیل و هدف قوی، هر چیزی در زندگی، سخت است.

اگر یک دلیل قوی برای انجام کار خود ندارید، عاقلانه نیست که بیشتر تحصیل کنید. به نظر، کار بسیار سختی می‌آید.

دومین راهکار عبارت است از" انتخاب روزانه"؛ این میلیاردر خودساخته در توضیح این راهکار می‌نویسد: این دلیل تمایل مردم برای زندگی در یک کشور فرمول اصلی پولدار شدن آزاد است. ما می‌خواهیم قدرت انتخاب داشته باشیم. از نظر مالی، با هر ریالی که به دست ما می‌رسد، ما قدرت انتخاب آینده، فقیر، پولدار یا متوسط بودن را انتخب می‌کنیم. عادت‌های خرج کردن ما، مشخص می‌کند چه کسی هستیم، آدم‌های فقیر عادهای مصرفی فرمول اصلی پولدار شدن فقیرانه‌ای نیز دارند. بیان جمله‌هایی مانند " من از پول خوشم نمی‌آید" و یا " برای چه نگران بی پولی باشم، من هنوز بسیار جوان هستم" باعث می‌شود دو چیز اساسی از شما دزدیده شود. این دوچیز را اول، زمان که بزرگ‌ترین دارایی هر شخصی است و دوم که امکان آموزش، تشکیل می‌دهد؛ پول نداشتن دلیل درستی برای آموزش ندیدن نیست. همه چیز در انتخابی که می‌کنید نهفته است، زیرا ما تمام امکانات ضروری را در اختیار داریم.

به نظر شما سومین راه چیست؟ از نظر رابرت کیوساکی سومین راهکار سرمایه گذاری روی آموزش است به همین دلیل او معتقد است باید اول بر آموزش سرمایه گذاری کرد. او معتقد است در دنیای واقعی تنها دارایی حقیقی انسان، مغز اوست. مغز، قدرتمندترین ابزاری است که بر آن تسلط داریم.

راهکار بعدی انتخاب فرمول اصلی پولدار شدن دوستان اما با دقت زیاد است. کیوساکی این مورد را با قدرت تشریک مساعی یاد می‌کند. اغلب انسان‌های بی پول به جای اینکه از وجود ثروتمندان استفاده کرده و یاد بگیرند چگونه می‌توان به این مرحله رسید، از آن‌ها در جهت رسیدن به کار و قرض (وام) استفاده می‌کنند. یکی از سخت‌ترین راه‌های دستیابی به ثروت، صادق بودن با خود و دنباله‌روی دیگران نبودن است، زیرا در بازار معمولا مردم عوام هستند که دیر می‌رسند و به اصطلاح سرشان کلاه می‌رود. این افراد حتی اگر خبر یک معامله بزرگ را در صفحه اول روزنامه هم چاپ کنند، باز هم معمولا دیر می‌رسند. سرمایه گذاران باهوش به دنبال بازارهایی می‌گردند که وقت معینی ندارند، در واقع این افراد بازارهایی که وقت مشخصی دارد را جست‌وجو نمی‌کنند. آن‌ها اگر یک موج را از دست بدهند، به دنبال موج بعدی می‌گردند و خودشان را با شرایط، تطبیق می‌دهند. این که چرا این کار برای اغلب سرمایه گذاران سخت است، به این دلیل است که آنچه محبوب همگان نیست آن‌ها را به شدت می‌ترساند. سرمایه گذاران عاقل، زمانی سرمایه‌ای را می‌خرند که محبوب نیست. آن‌ها می‌دانند که هنگام خرید سود کرده‌اند نه زمان فروش آن داراییِ به خصوص. پول بر اساس اطلاعاتی است که به دست می‌آید.

اما راهکار بعدی را چه چیز تشکیل می‌دهد؟ رابرت کیوساکی راهکار بعدی را اینگونه معرفی می‌کند:« در مورد یک فرمول مهارت پیدا کنید و سپس به سراغ فرمول بعدی بروید.» و سپس این موضوع را با عنوان "قدرت یادگیری سریع" معرفی می‌کند. او در ادامه به بیان مثالی می‌پردازد که خواندن آن خالی از لطف نیست. تمامی نانواها برای پختن نان از یک فرمول و دستور پخت خاص استفاده می‌کنند حتی اگر آن را فقط در ذهن خود داشته باشند. همین قضیه در رابطه با پول نیز کاربرد دارد. به همین دلیل پول را معمولا "خمیرمایه" می‌نامند.

این نابغه مالی در ادامه می‌گوید: ذهن فرمول اصلی پولدار شدن انسان بسیار قدرتمند است؛ بنابراین انسان به همان چیزی تبدیل می‌شود که می‌خواند. به عنوان مثال اگر درباره آشپزی مطالعه کنید، تمایل پیدا می‌کنید که به سراغ آشپزی بروید و پس از آن نیز آشپز می‌شوید. بنابراین اگر این را دوست ندارید که به فرمول اصلی پولدار شدن یک آشپز تبدیل شوید، باید مطالب دیگری را مطالعه کنید. در دنیای بسیار متغیر امروز، چندان مهم نیست که چه چیزی را می‌دانیم، زیرا دانسته‌های ما به سرعت کهنه می‌شوند؛ نکته این جا است که با چه سرعتی می‌توان نکات جدیدی را یاد گرفت.

فرمول اصلی پولدار شدن

خاطره بغض آلود علی شادمان با گلشیفته فراهانی | بغض علی شادمان در برنامه مهمونی ترکید

خاطره بغض آلود علی شادمان با گلشیفته فراهانی | بغض علی شادمان در برنامه مهمونی ترکید

علی شادمان از ابتلا خود و خواهرش به کرونا خبر داد

علی شادمان از ابتلا خود و خواهرش به کرونا خبر داد

علی شادمان خود را مدیون این دو فرد دانست+ فیلم مصاحبه

علی شادمان خود را مدیون این دو فرد دانست+ فیلم مصاحبه

رقص علی شادمان و بابک کریمی با آهنگ خواننده لس آنجلسی

رقص علی شادمان و بابک کریمی با آهنگ خواننده لس آنجلسی

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

آیا تا بـه حال از خود پرسیده اید کـه چگونه سریع پولدار شوم؟یقیناً هر شخصی دوست دارد بدون فوت وقت بـه پول زیادی دست پیدا کند اما چگونه می شود در زمان کم بـه پول زیاد دست پیدا کرد دراین پست قصد داریم نکاتی را برایتان آموزش دهیم کـه بتوانید در مدت کم ثروت فراوان بـه دست آورید.

کمپانی ویکی هو مجموعه اي از متخصصان در زمینه هاي‌ مالی را در اختیار دارد و راههای ساده برای پولدار شدن و راههای ذخیره ودر بعضی زمینه ها سرمایه گذاری را ارائه می دهد کـه در ادامه بخشی از ساده‌ترین راههای پولدار شدن را میخوانید.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

1.پس انداز کنید

این بدان معنا نیست کـه پولهای اضافی خودرا جمع و ذخیره کنید بلکه قانون اصلی این نخریدن لوازم اضافه و پیشگیري از ولخرجی اسـت.

یعنی زمانی کـه بـه بیرون از خانه می روید ودر محل عبور خود بـه فروشگاه کفش و یا عطر فروشی می‌رسید ان را ندید گرفته و از کنارش بی توجه عبور کنید.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

نکته ي ساده و البته مهم دیگر ذخیره کردن پولهای خورد اسـت برای خود قلکی تهیه کرده و مختص پولهای با ارزش پایین تر قرار دهید بعد از مدتی خواهید دی کـه چقدر کمک کننده اسـت و یا اگر پول درشت دارید تا حد امکان ان را خورد نکنید تا بستر خرج کردن ان فراهم نشود.

2.تعیین کردن بودجه

اول یا آخر هر ماه هر زمانی کـه شـما پول مشخصی را دریافت میکنید همان موقع برایش برنامه ریزی کنید و برای خود حتی نقطه ي تشویق هم بگذارید کـه اگر بهتر از حد انتظار در دخل و خرج تان عمل کردید می‌توانید بـه تیک هاي‌ موفقیت خود اضافه کنید.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

3.صرفه جویی کنید

شعاری اسـت کـه همیشه از طریق تلویزیون و رادیو میشنویم اما همیشه فکر میکنیم کـه بـه نفع کس فرمول اصلی پولدار شدن دیگری بـه جز خود ما اسـت اما اگر دقت کنید پرداخت کننده ي همین قبوض خود ما هستیم و اگر کمبودی در انرژی ها بـه وجود آید قیمت بالای آن ها را هم ما باید بپردازیم.

4.حواستان به خرج کردنتان باشید

زمانی کـه پول شـما داخل کیف پول شماست حواس تان بـه این هست کـه چه مقدار از پولتان خرج و چه مقدار از ان باقیمانده اسـت اما زمانی کـه کارت اعتباری دارید قبول کنید کـه بی احتیاط تر خرج می‌کنید و این اصلا بـه نفع شـما نیست.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

5.آگاهانه خرج کنید

روی هدفتان تمرکز کنید و فکر و ذکرتان را بـه ان اختصاص دهید آن گونه میتوانید از وسوسه خرید یک وسیله غیرضروری و هوس ان نجات پیدا کنید و پولتان را متفکرانه و هوشمندانه خرج کنید تا بـه هدفتان نزدیک شوید.

6.ارائه بهترین خدمات و محصولات

یکی از راه هایي کـه اکثر ثروتمندان خودساخته طی کرده اند تا بـه ثروت برسند، خدمت بـه مردم اسـت. شـما با ارائه خدمات بـه مردم میتوانید در ازای این خدمت پول دریافت کنید، هر چه خدمتی کـه ما ارائه می‌کنیم با ارزش تر باشد قطعا پول بیشتری بـه سمت می‌آید.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

7.سرمایه گذاری

یکی از بهترین راه ها برای ثروتمند شدن سرمایه گذاری و کار کشیدن از پول اسـت پس بـه جای خرید وسایل پر زرق و برق و چشم و هم چشمی با دیگران پولتان رابا سرمایه گذاری هاي‌ مناسب نظیر خرید سهام، اوراق قرضه و دیگر سرمایه گذاری هاي‌ قانونی و سودآور- چند برابر نمایید و یا این کـه پولتان در بازار مسکن و یا در طلا و حتی ارز سرمایه گذاری کنید.

8.راه اندازی یک کسب و کار

راه اندازی کسب و کار برای خود بهترین روش برای کسب ثروت اسـت زیرا وقتی صاحب کسب و کار خودتان شدید، بعد از رسیدن بـه سوددهی مناسب، میتوانید با آرامش خیال در زمینه هاي‌ دیگر هم سرمایه گذاری کنید. این قدم منطقی ترین روش برای پولدار شدن اسـت اما کمی زمان خواهد برد.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

9.قبل از شروع یاد بگیرید

قبل از انجام هر کاری، حتی با دوستان و آشنایان خود قرار داد بسته ودر مورد جزئیات بـه توافق برسید زیرا ممکن اسـت آشنایان شـما فرمول اصلی پولدار شدن بـه دلیل نزدیکی بـه شـما هم اندازه خدمت ارائه شده بـه انها، بـه شـما پول نپردازند.

10.برنامه ریزی کنید

اگر در فکر پولدار شدن هستید باید هدف شـما خاص و مشخص شده باشد. شـما با یافتن هدفتان و تمرکز بر روی ان بی نظم و شلختگی و بی برنامگی را از زندگی خود دور می‌کنید و راه هاي‌ رسیدن بـه این هدف را سرمشق زندگی تان خواهید کرد. مثلاً اگر هدفتان اندوختن پول باشد از خرج هاي‌ اضافی چشم پوشی میکنید و با درایت بیشتر پول خرج خواهید نمود.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

11.عاشق کارتان باشید

شـما برای پولدار شدن و رسیدن بـه موفقیت باید عاشق کارتان باشید، اگر بیش از حد بـه کارتان و هدفتان علاقه نداشته و روی ان ها تمرکز نداشته باشید مسیر شـما برای موفقیت و پولدار شدن بسیار طولانی و شاید هم بی پایان خواهد بود.

بخش موفقیت تالاب بر این باور اسـت کـه اشتیاق بـه کار را نمی‌توان بـه صورت آگاهانه بالا برد و اگر عاشق کارتان نباشید بـه سختی می‌توان دیدگاه شـما در مورد ان را تغییر دهید. اگرهم نتوانید ان کار را رها کنید باید دلیلی برای دوست داشتن و ادامه کار خود پیدا کنید.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

12.قرض نگیرید

برای پولدار شدن حتی برای خرید مسکن و یا سرمایه گذاری نیز پول قرض نگیرید. قرض گرفتن راحت اسـت ولی پس دادن ان بسیار سخت اسـت پس هیچگاه فرمول اصلی پولدار شدن پول قرض نگیرید.

13.تغییر افکار

پول یعنی رفاه بیشتر، آرامش، فرصت بیشتر و …اصولا در تفکر ثروت، ناآرامی و عدم امنیت جایگاهی ندارد پس این کـه جمع کردن و خرج کردن ان اغلب همراه اضطراب و احساس نا امنی اسـت را دور بریزید.

راه های سریع پولدار شدن + چگونه ثروتمند شویم؟

نکاتی کـه بالاتر برایتان گفته‌ایم می تواند برایتان خیلی کاربردی باشد بـه شرطی کـه مو بـه‌م و بـه آن ها عمل کنید مطمئن باشید با مشورت با دیگران و حس اعتماد بـه نفس بالا و تلاش مستمر برای رسیدن بـه هدف بالاخره جواب می دهد.

پربیننده ترین مطالب سایت

رازهای موفقیت

اصول نگهداشتن به موقع پول و خرید درست کالا

اصول های نگهداشتن به موقع پول و خرید درست کالا همیشه افراد و مخصوصا افراد کاسب و کارمند باید نگاهشان از یه طرف به خرج منز و از طرفی دیگر جیب .

سود سهام عدالت چه زمانی واریز می شود | سهام عدالتی ها پولدار می شوند

سود سهام عدالت چه زمانی واریز می شود | سهام عدالتی ها پولدار می شوند

زمان واریز سود سهام عدالت به همکاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت برمی‌گردد و امکان دارد در دو مرحله انتها پاییز و زمستان سال جاری انجام شود.

سود سهام عدالت | سود سهام عدالت نسبت به هفته های گذشته 3 درصد کاهش یافته است.کاهش قیمت سود سهام عدالت حدودا 351 تومان بوده است. در حالی که سود سهام عدالت مدتی پیش به 11 میلیون نیز رسیده بود.مرحله اول سود سهام عدالت شنبه 21 اسفند ماه واریز شد.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زمان احتمالی واریز سود سهام عدالت را اعلام کرد.

به نقل از ایرنا، پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، تصریح کرد: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت گفت: اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

ی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، تصریح کرد: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت گفت: اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

بخش عمده‌ای از افراد کشور دارای سهام عدالت هستند که برخی آنها به طور مستقیم و برخی دیگر به صورت غیر مستقیم در بورس آزادسازی شده‌اند.

روز یکشنبه ۱۲ تیر ماه پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی با همکاری شرکت سپرده گذاری در پایان شهریور سال جاری سود سهام عدالت از محل سود شرکت‌های غیر بورسی را پرداخت می‌کند.

نکته مهم اینجاست که قرار نیست تمامی سود سهام عدالت پرداخت شود بلکه در ابتدا بخشی از این پول باید صرف افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌شود و مابقی آن واریز خواهد شد.

روابط‌ عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به تجارت‌نیوز گفت: قرار است در نیمه دوم شهریور ماه برای ۴۹ میلیون سهامدار(تمامی سهامداران عدالت) سود واریز شود.

از سوی دیگر شورای عالی بورس به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد که در صورت درخواست شرکت‌های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در رابطه با افزایش سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد

پرداخت سود سهام عدالت می‌تواند در وهله اول نقدینگی در گردش بورس و در مرحله دوم نقدینگی در گردش بورس را افزایش دهد. از سوی دیگر نقدینگی حاصل از پرداخت سود نیز می‌تواند وارد معاملات بازار سرمایه شود.

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و گفت: افرادی که اکنون تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. اما از سهام عدالت بهره‌مند نشده‌اند؛ جزو جاماندگان محسوب می‌شوند که قرار است در ابتدا سهام عدالت به این افراد تعلق بگیرد.

وی گفت: مابقی افراد برای دریافت سهام عدالت باید مورد بررسی قرار بگیرند که شناسایی این گروه‌ها نیازمند بررسی‌های سازمان خصوصی‌سازی و مجلس است.

حدادی تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های سهام عدالت جزو شرکت‌های استراتژیکی محسوب می‌شوند و فعالیت و سودآوری آنها روز به روز بهتر می‌شود و افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین مردم باید اقدام به نگهداری کنند.

آخرین جزئیات از تخصیص سهام به جاماندگان سهام عدالت چیست؟

جاماندگان سهام عدالت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر آن‌ها شناسایی شده‌اند و باید سهام عدالت در فاز اول، به این افراد اختصاص پیدا کند.

به نقل از صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی زنده تلفنی با استودیو میز­ اقتصاد شبکه خبر سیما افزود: جاماندگان سهام عدالت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر شناسایی شده و مشمول دریافت سهام عدالت در فاز اول هستند.

بخش دوم از جاماندگان را دهک‌های بعدی تا دهک ششم درآمدی تشکیل می‌دهند که از دریافت سهام عدالت جامانده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.