نگاهی دیگر به بازار CFD


حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

PCI : قهوه در برابر کاکائو

معامله گران محترم، روز بر شما خوش. در این بررسی، به ادامۀ آشنا کردن شما با فرصت های استفاده از ابزار ترکیبی (که بطور تکنیکی، ابزار ترکیبی شخصی PCI نامیده می شود) می پردازیم که بر اساس مدل PQM در ترمینال معاملاتی NetTradeX می باشد. قصد داریم تا به شما یک ابزار ترکیبی دیگر ساخته شده از بخش "روی کالا CFD" را ارائه دهیم:C-COFFEE, C-COCOA. همینک نگاهی به روندهای پایۀ عرضه و تقاضا برای این دو محصول کشاورزی می پردازیم.

قهوه در ابتدا در آفریقا، در اتیوپی، در قرن چهاردهم استفاده شد. اکنون اصلی ترین تولیدکنندگان قهوه در آمریکای لاتین هستند که 53% از تولید جهانی را به خود اختصاص می دهند. رتبۀ دوم به کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه اختصاص دارد که 33% از تولید جهانی را دارا می باشند. جد بزرگ قهوه، آفریقا، 12% از تولید جهانی را دارا است. کاکائو، بر خلاف قهوه، اولین بار توسط سرخپوستان آمریکایی لاتین، مایاها و آزتک ها در چند هزار سال قبل استفاده می شد. همینک این محصول بیشتر در آفریقا رشد می کند. سهم آفریقا در تولید جهانی قهوه 74.5% است. آمریکای لاتین نیز 13% از محصول جهانی قهوه را به خود اختصاص داده است و بقیۀ این محصول حاصل کشورهای آسیایی است.
بنابراین، این دو محصول هر دو در نواحی ای که دارای اقلیم مشابه هستند رشد می کنند. ضمن اینکه قهوه ابتدا در آفریقا نگاهی دیگر به بازار CFD پیدا شد و اکنون یکی از اصلی ترین محصولات آمریکای لاتین است که در عین حال کاکائو نیز تولید می کنند. معمولاً کشورهایی بطور پراکنده بطور تخصصی یکی از این دو محصول را تولید کنند. البته به غیر از اندونزی که تقریباً سهم برابری در تولید جهانی قهوه و کاکائو دارد. در اینجا جدولی برای مقایسۀ تولید این دو محصول ارائه می دهیم:

همانطوریکه در جدول می توان مشاهده کرد، سهم اندونزی در تولید جهانی کاکائو 10.2% و در تولید جهانی قهوه 8% است. این موضوع قابلیت تعویض شان از منظر تئوری را تائید می کند. دیگر کشورها به غیر از اتیوپی، هر دو محصول را می توانند تولید کنند اما برخی فقط روی یکی از آنها تمرکز کرده اند. در واقع، این مبنای بنیادی استفاده از ابزار ترکیبی شخصی Coffee/Cocoa است. در مواقعی که تفاوت زیادی در قیمت های این کالاها رخ می دهد، کشاورزان تمایل پیدا می کنند بسته به وضعیت جهانی قهوه را به کاکائو یا بالعکس تغییر دهند.

همانطوریکه در نمودار فوق مشاهده می شود، مناطق کشاورزی زیر کشت قهوه در دهۀ 60 قرن اخیر به 9 تا 11 هکتار می رسد. به اعتقاد ما، این می تواند به دلیل سنت فرهنگی در کشورهای آمریکای لاتین باشد که قدمت زیادی دارد. همزمان، زمین ریز کشت کاکائو در کشورهای آفریقایی تقریباً 2.5 برابر بود که تحت تاثیر افزایش تقاضا تقاضای کاکائو در جهان بخصوص محصولات شکلاتی بود که مصرف قابل توجهی در کشورهای غربی داشتند. توجه داشته باشید که سهم نگاهی دیگر به بازار CFD اروپا در مصرف جهانی کاکائو 50% و سهم آمریکا 33% و سهم آسیا 14% است. سهم آفریقا به عنوان تولیدکنندۀ اصلی کاکائو فقط 3% از مصرف جهانی است. این غافلگیرکننده نیست که تولید ناخالص داخلی در هر سر در اتحادیۀ اروپا تقریباً به 30,500 دلار می رسد و بزرگترین تولیدکنندگان کاکائو نظیر غنا و ساحل عاج به ترتیب دارای 3460دلار و 1820 دلار هستند که چندین برابر کمتر است.

در نتیجه، طی 50 سال اخیر تولید کاکائو پنج برابر افزایش پیدا کرد و تولید قهوه فقط دو برابر. به اعتقاد ما، از تبعات این حقیقت است که کاکائو علی رغم تاریخ طولانی اش، نسبتاً یک محصول انبوه جدید در کشورهای غربی است. هم اکنون، کاکائو تقریباً دو برابر کمتر از قهوه تولید می شود. ضمن اینکه همانطوریکه در نمودار قبلی مشاهده شده، کاکائو اخیراً به همان سطح زیر کشور قهوه رسیده است. یعنی اینکه در یک منطقه کاکائو می تواند دو برابر بیشتر از قهوه رشد کند. این به دلیل ویژگی های فردی این محصولات است.

ورود کاکائو به بازار جهانی از اوایل دهۀ 60 تاکنون هفت برابر افزایش پیدا کرده است در حالیکه افزایش قهوه سه برابر بوده است. این بسیار بیشتر از تولید است. توجه داشته باشید که آمریکای لاتین حدود یک سوم از رشد قهوه را مصرف می کند و این تناسب احتمالاً بیشتر نشود. در حالیکه شکلات و کاکائو هنوز در آفریقا نادر است. از منظر تئوری، آفریقایی ها می توانند در صورت افزایش درآمد، افزایش چشمگیری در مصرف شکلات بدهند.

ابزار ترکیبی شخصی Coffee/Cocoa دربرگیرندۀ استفاده از انحراف احتمالی قیمت ها برای این محصولات از سطح "بی طرف" می باشد که به دلیل هزینۀ تولید و تقاضای جهانی است. از منظر تئوری، کشاورزان در کشورهای اصلی تولیدکننده می توانند بخشی از یک فرهنگ زراعت را جایگزین دیگری کنند. چراکه شرایط اقلیمی مناسب برایش وجود دارد. البته، این نمی تواند فوراً رخ دهد چراکه عمر درخت قهوه به 60 تا 70 سال می رسد و عمر درخت کاکائو به 30 تا 80 سال می رسد. زمان بهره وری کشاورزی از این درختان نیز به مراتب کمتر است. به اعتقاد ما، این PCI، در صورت ایجاد انحراف های قدرتمند می تواند یک مقدار میانگین خاص را ارائه دهد. همینک نگاهی به نمودارهای قیمتی دو مؤلفۀ PCI می اندازیم. برای قهوه از قیمت "عربیکا" استفاده خواهیم کرد. سهم اش در تولید جهانی به 80% می رسد و تقریباً هر چیز دیگر در نوع دیگر قهوه "روبوستا" افت می کند. این دو با همدیگر 98% از تولید جهانی را پوشش می دهند.

همانطوریکه در نمودار فوق مشاهده می شود، قهوه طی 50 سال نوسان قیمتی بین 1 تا 6 دلار در هر کیلو را تجربه کرده است. میانگین چندجمله ای از قیمت ها در نمودار با خط سیاه مشخص شده است. این حدود 3 دلار در هر کیلوگرم طی 20 سال بوده است.

نموداری مشابه برای کاکائو مشاهده می شود. این به دلیل وجود این حقیقت است که درخت کاکائو پس از جایگزینی، 25 سال محصول می دهد. در این حالت، افزایشی در قیمت های کاکائو پدید می آید. قیمت ها در اواخر دهۀ 70 افزایش شدیدی داشتند. پس از آن قیمت ها در اوایل دهۀ 2000 نیز افزایش پیدا کردند اما این افزایش قدرتمند نبود چراکه در 1997 تا 2000 یک بحران در اقتصاد جهانی ایجاد شد. میانگین چند جمله ای قیمت با رنگ سیاه در نمودار نشان داده شده است. این حدود 2 دلار در هر کیلو بوده است یا یک سوم کمتر از قیمت قهوه.


PCI در قیمت های واقعی

در این تصویر، نمودار سالیانۀ برای ابزار ترکیبی شخصی Coffee/Cocoa طی 50 سال اخیر بر اساس میانگین قیمت شان در هر کیلوگرم را ایجاد کرده ایم. همانطوریکه مشاهده می کنیم، PCI حدود 1.5 نوسان داشته است چراکه از دهۀ 2000 تمایل به افزایش داشته است. قیمت ها در سال 2002 به حداقل 0.763 رسیدند. PCI از سطح 2.5 دوبار عبور کرد - در سال 19685 (2,738) . از ابتدای دسامبر سال گذشته، PCI از 0.88 به 1.73 در انتهای آوریل رسید. بنابراین به میانگین بلندمدت بازگشت و حتی اندکی از آن فراتر رفت. به اعتقاد ما، PCI به حرکت درون روند خنثی ادامه می دهد. در زمان بازکردن یک معامله در جهت مرتبط با کف و سقف محدودۀ حرکتی، از منظر تئوری از این ویژگی می توان برای کسب سود استفاده کرد.

در نتیجه، عوامل خطری که موجب جلوگیری یا تاخیر بازگشت ابزار ترکیبی شخصی Coffee/Cocoa به سطح میانگین می شوند را خاطر نشان می سازیم.

1. بازدهی قهوه 1.5 تا 2 برابر بیشتر از کاکائو است. یک هکتار می تواند حدود 600 تا 1000 کیلوگرم 400 تا 500 کیلوگرم قهوه یا کاکائو محصول دهد. در حالیکه قهوه هنوز 1.5 برابر گرانتر از کاکائو است. از منظر تئوری، این می تواند باعث شود که کشاورزان آفریقایی کاکائو اقدام به جایگزینی آن با قهوه نمایند.

2. از این امر صرف نظر نمی کنیم که رشد در سطح درآمدی کشورهای تولیدکنندۀ کاکائو در آفریقا می تواند منجر به رشد مصرف شود. آنها تقریباً دو سوم از برداشت جهانی را رشد می دهند و کمتر از 5% مصرف می کنند.

با وجود تاثیر قدرتمند این عوامل، PCI برای مدتی در روندی نزولی به سر خواهد برد. ما شاهد این وضعیت در نمودار هفتگی COFFEE / COCOA هستیم؛ نموداری که در پلت فرم تجاری NetTradeX ایجاد شده است. با در نظر گرفتن مقاومت 1.2549 یک الگوی جفت قله شکل گرفته است که پیش هشداری است از فروش. روند نزولی توسط اندیکاتور روند ParabolicSAR و وارونگی کانال Bollinger تائید شده است. از سوی MACD نیز هیچ علامت متضادی ارسال نمی شود - خط سیگنال (9 هفته) به منطقۀ قرمز برگشته است.
قیمت ها از مقاومت 1.0273 عبور کرده اند و در حول و حوش 1.0024 نوسان دارند. می توان بلافاصله یک معاملۀ فروش باز کرد اما عاقلانه است که در حول و حوش 1.2549 یک توقف ضرر (S/L) قرار داد. این مقدار توسط فراکتال Bill Williams و مقادیر تاریخی ParabolicSAR تائید می شود. به سرمایه گذاران محتاط توصیه می شود که بالای سطح کلیدی بعدی در 0.8119 پس از فروش CFD برای ابزار ترکیبی شخصی COFFEE/COCOA کسب سود کنند. فراموش نکنید که قیمت PCI زیر میانگین منحرف شده و احتمالاً به سطوح اوج تاریخی قبلی بازخواهد گشت. پس از کسب سود باید برای باز کردن یک معاملۀ خرید در خط حمایت ماهیانه آماده باشیم.


توجه داشتن به مصلحت معاملۀ PCI در بلندمدت دارای اهمیت است. برای تحلیل مقداری تاثیر اسپرد، بکار گیری ضریب همبستگی خطی (LCC) که مقادیر را در محدودۀ -1 تا 1 در اختیار می گیرد، مفید است. این شاخص درجۀ ارتباط دو دارائی را بیان می کند. در اینجا همبستگی بین دو دارائی PCI را بررسی می کنیم: دارائی پایه (Coffee) و دارائی مظنه (Cocoa). اگر مقادیر منفی باشند می توانیم دربارۀ ارتباط وارونه صحبت کنیم: افت دارایی پایه منجر به رشد دارائی مظنه و بالعکس خواهد شد. در این صورت، PCI به دلیل واگرایی اسپرد، دارای یک مؤلفۀ روند سریع است. ما از شاخص نمودار هفتگی قهوه استفاده می کنیم که ضریب همبستگی خطی را نشان می دهد - مقادیر ND_Correlation. این شاخص بطور آنلاین و رایگان از طریق MQL4 community قابل دسترس است.


در اینجا از افق تحلیل فصلی - 12 میلۀ هفتگی استفاده کردیم. در حال حاضر، مشاهده می کنیم که علامت درون منطقۀ منفی حرکت کرده است که اجازه می دهد بطور مؤثر با افق یک فصلی معاملۀ اسپردی را دریافت کنیم.

استراتژی تأمین فارکس

تأمین عموماً به عنوان استراتژی ای قلمداد می شود که از سرمایه گذاران در برابر رخ دادهایی که می توانند منجر به زیان شوند محافظت می کند.

ایدۀ اصلی در پس تأمین ارز، خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به امید جبران زیان های معاملۀ اول با سود معاملۀ دوم است. این استراتژی، بخصوص در مواقعی که ارزها همبستگی دارند عمل خواهد کرد.

به منظور تأمین ارز به محض اینکه در جهتی غیرمنتظره حرکت کرد شما باید ارز دومی را در معامله ای بر خلاف جهت معامله ای که دارید بخرید. این استراتژی بر خلاف سایر استراتژی ها برای کسب سود نیست و هدفش کاهش زیان و عدم اطمینان می باشد.

این یک نوع خاص از استراتژی است که هدف اصلی اش کاهش زیان و افزایش احتمال برد است.

در اینجا به عنوان مثال از یکی از جفت ارزها استفاده می کنیم و سعی می کنیم یک تأمین ایجاد کنیم. فرض کنید که دلار در یک زمابندی خاص تقویت می شود و برخی از جفت ارزها که شامل USD می شوند مقادیر متفاوتی را نشان می دهند. مانند جفت ارز GBP/USD که بطور مثال 0.60% افت کرده است، جفت ارز JPY/USD که 0.75% افت کرده است و جفت ارز EUR/USD که 0.30% افت کرده است. بهتر است به عنوان یک معاملۀ هدایتی جفت ارز EURUSD را در نظر بگیریم که ریزش کمتری دارد و به همین دلیل اگر جهت بازار تغییر کند آن را نشان می دهد و بیش از دیگر جفت ارزها بالا می رود.نگاهی دیگر به بازار CFD

پس از خرید جفت ارز EURUSD نیاز به جفت ارز دیگری داریم که به عنوان یک تأمین عمل کند. بار دیگر نگاهی به مقادیر ارزها می اندازیم و ارزی را انتخاب می کنیم که نسبتاً ضعیف تر است. که در اینجا و در این مثال آن ارز، JPY می باشد و جفت ارز EUR/JPY می تواند گزینۀ خوبی باشد. بنابراین می توانیم با فروش EURJPY معاملۀ خریدمان روی EURUSD را تأمین کنیم.

نکتۀ مهم و لازم به ذکر در اینجا این است که تأمین ارز علاوه بر کاهش خطر با کاهش سود نیز همراه است بنابراین استراتژی تأمین نمی تواند تضمین کنندۀ سودهای کلان باشد بلکه فقط سرمایه تان را تأمین می کند و به شما کمک می کند تا از زیان فرار کنید یا اینکه لااقل زیان را کاهش دهید. هرچند، اگر این استراتژی به درستی بکار گرفته شود می تواند هر دو معامله را به سود برساند.

مزایای معاملات کریپتوکارنسی کدامند؟ + جزئیات

مزایای معاملات ارز دیجیتال

اگر می خواهید در حوزه ارزهای رمزپایه مشارکت کنید ، یکی از اولین قدم هایی که باید بررسی کنید این است که آیا دارایی های دیجیتال را خریداری می کنید یا قیمت آنها را حدس می زنید. به برخی از مزایای تجارت CFD با ارزهای رمزپایه نگاهی بیندازید و دریابید که چرا به یک گزینه محبوب برای خرید کامل سکه تبدیل شده است. هنگامی که ارزهای رمزپایه را با IG معامله می کنید ، بدون اینکه هرگز مالکیت دارایی دیجیتال را در اختیار داشته باشید ، در مورد اینکه بازار انتخابی شما افزایش می یابد یا از ارزش می افتد ، حدس می زنید. این کار با استفاده از محصولات مشتق مانند CFD انجام می شود. اما باید دید مزایای معاملات کریپتوکارنسی چیست و چرا این معاملات در بازار فعلی طرفداران زیادی دارند؟

مزایای معاملات کریپتوکارنسی

مزایای معاملات کریپتوکارنسی

از مزایای معاملات کریپتوکارنسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نوسانات ارز رمزنگاری شده

اگرچه بازار ارزهای رمزنگاری شده نسبتاً جدید است ، اما به دلیل مقادیر زیادی علاقه سوداوری کوتاه مدت ، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. به عنوان مثال ، بین اکتبر 2017 و اکتبر 2018 ، قیمت بیت کوین تا 19378 دلار افزایش یافت و به پایین ترین سطح 5851 دلار رسید. سایر ارزهای رمزپایه نسبتاً پایدارتر بوده اند ، اما فناوری های جدید اغلب علاقه سفته بازی را به خود جلب می کنند.

نوسان ارزهای رمزنگاری شده بخشی از جذابیت این بازار است. حرکات سریع قیمت روزانه می تواند طیف وسیعی از فرصت ها را برای کوتاه و کوتاه مدت معامله گران فراهم کند اما همچنین با افزایش خطر همراه است. بنابراین ، اگر تصمیم دارید در بازار ارزهای رمزنگاری شده کاوش کنید ، مطمئن شوید که تحقیقات خود را انجام داده اید و یک استراتژی مدیریت ریسک تدوین کرده اید.

ساعت بازار ارزهای رمزنگاری شده

بازار ارزهای رمزنگاری شده معمولاً 24 ساعته و هفت روز هفته در دسترس است زیرا هیچ حاکمیتی متمرکز بر بازار وجود ندارد. معاملات ارز رمزنگاری شده مستقیماً بین افراد و در صرافی های ارز رمزنگاری شده در سراسر جهان انجام می شود. با این وجود ، ممکن است دوره های خرابی وجود داشته باشد که بازار خود را با به روزرسانی های زیرساختی یا “چنگال ها” تنظیم می کند.

با استفاده از IG می توانید ارزهای رمزنگاری شده را با ارزهای فیات – مانند دلار آمریکا – از 4 صبح شنبه تا 10 شب جمعه (GMT) معامله کنید.

ارز دیجیتال و معاملات cfd

نقدینگی بهبود یافته از مزایای معاملات کریپتوکارنسی

نقدینگی معیاری است برای چگونگی تبدیل سریع ارز رمزنگاری شده به پول نقد ، بدون تأثیر بر قیمت بازار. نقدینگی از این جهت مهم است که باعث قیمت گذاری بهتر ، زمان معاملات سریعتر و دقت بیشتر برای تجزیه و تحلیل فنی می شود.

به طور کلی ، بازار ارزهای رمزنگاری شده غیرمشخص تلقی می شود زیرا معاملات در چندین صرافی پراکنده شده اند ، این بدان معناست که معاملات نسبتاً کوچک می توانند تأثیر زیادی بر قیمت های بازار داشته باشند. این بخشی از دلیل بی ثباتی بازار ارزهای رمزنگاری است.

با این حال ، هنگامی که CFD ارز رمزنگاری شده را با IG معامله می کنید ، می توانید نقدینگی بهبود یافته ای بدست آورید زیرا ما از طرف شما قیمت ها را از چندین مکان تهیه می کنیم. این بدان معناست که معاملات شما به احتمال زیاد سریع و با هزینه کمتر انجام می شود.

امکان طولانی یا کوتاه کردن زمان سرمایه گذاری

هنگام خرید ارز رمزنگاری شده ، در حال خرید دارایی از قبل هستید به این امید که ارزش آن افزایش یابد. اما هنگامی که با قیمت ارز رمزنگاری شده معامله می کنید ، می توانید از بازارهایی که در حال کاهش قیمت هستند و همچنین در حال افزایش استفاده کنید. این به کوتاه رفتن معروف است. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم که شما تصمیم گرفته اید یک موقعیت کوتاه CFD در مورد قیمت اتر باز کنید زیرا شما معتقد هستید که بازار در حال سقوط است. اگر حق با شما بود ، و ارزش اتر در برابر دلار آمریکا کاهش یافت ، تجارت شما سود می برد. با این حال ، اگر ارزش اتر در برابر دلار آمریکا افزایش یابد ، موقعیت شما ضرر خواهد داشت.

مزایای معاملات کریپتوکارنسی

قرار گرفتن در معرض سود بالا

از آنجا که معاملات CFD یک محصول اهرمی است ، شما را قادر می سازد موقعیت “حاشیه” را باز کنید – سپرده ای که فقط کسری از ارزش کامل تجارت را دارد. به عبارت دیگر ، می توانید در معرض بازار ارزهای رمزنگاری شده قرار بگیرید در حالی که فقط مقدار نسبتاً کمی از سرمایه خود را گره می زنید.

سود یا زیانی که از معاملات ارزهای رمزپایه خود کسب می کنید ، ارزش کامل موقعیت را در نقطه بسته شدن نشان می دهد ، بنابراین تجارت در حاشیه این فرصت را به شما می دهد که از یک سرمایه گذاری نسبتاً اندک سود زیادی بدست آورید. با این حال ، همچنین می تواند هرگونه خسارت را افزایش دهد ، از جمله ضررهایی که می تواند از سپرده اولیه شما برای تجارت شخصی فراتر رود. به همین دلیل در نظر گرفتن ارزش کل موقعیت اهرمی قبل از معامله CFD بسیار مهم است.

همچنین اطمینان از داشتن استراتژی مناسب مدیریت ریسک که باید شامل محدودیت ها و توقف های مناسب باشد نیز مهم است.

افتتاح سریعتر حساب از مزایای معاملات کریپتوکارنسی

هنگام خرید ارزهای رمزپایه ، باید از طریق صرافی خرید و فروش کنید ، که برای این منظور باید یک حساب صرافی ایجاد کنید و ارز رمزنگاری شده را در کیف پول دیجیتال خود ذخیره کنید. این روند می تواند محدود کننده و زمانبر باشد. به ویژه با استفاده از حساب پرفکت مانی می توانید با سهولت بیشتری در این بازار فعالیت کنید.

اما هنگام معامله ارز رمزنگاری شده با IG، به طور مستقیم نیازی به دسترسی به صرافی نخواهید داشت زیرا از طرف شما در معرض بازار اصلی قرار داریم. نیازی به راه اندازی و مدیریت یک حساب صرافی نخواهید داشت، بنابراین می توانید بسیار سریع تر راه اندازی و آماده تجارت شوید. در واقع ، شما می توانید با فرم درخواست ساده ما و تأیید آنلاین فوری، در کمتر از پنج دقیقه معامله کنید.

نحوه انجام معاملات کریپتوکارنسی

آیا باید ارزهای رمزنگاری شده بخرم یا معامله کنم؟

قبل از تصمیم گیری در نگاهی دیگر به بازار CFD مورد خرید یا معامله ارزهای رمزپایه ، مهم است که تفاوت این دو روش را به طور دقیق بررسی کنید.

اگر شما علاقه مند به خرید ارزهای رمزپایه باشید …

 • شما می خواهید مالکیت کامل ارز رمزنگاری شده را بدست آورید
 • خوشحال می شوید که ارزش کامل دارایی را در ابتدا پرداخت کنید
 • شما می خواهید مستقیماً در معرض یک مبادله اساسی برای هر حساب باشید
 • قبل از خرید یا فروش خوشحال می شوید که منتظر یک حساب صرافی باشید
 • محدودیت مقدماتی یا حداکثر سپرده گذاری برای شما مهم نیست
 • از پرداخت هزینه های اضافی برای سپرده ها و برداشت ها بد نیستید

شما ممکن است علاقه مند به تجارت CFD ارز رمزنگاری شده باشید اگر …

 • شما می خواهید بدون داشتن دارایی دیجیتال ، قیمت ارز رمزنگاری شده را حدس بزنید
 • شما می خواهید از موقعیت خود استفاده کنید ، به این ترتیب که فقط کسری از هزینه قبلی را می توانید بپردازید
 • شما می خواهید از مزایای مالیاتی تجارت CFD بهره مند شوید
 • شما می خواهید در معرض مبادلات متعدد از یک حساب قرار بگیرید
 • شما می خواهید بلافاصله تجارت خود را شروع کنید
 • شما حداکثر سقف سپرده نمی خواهید
 • شما نمی خواهید هزینه های سپرده یا برداشت را پرداخت کنید

معاملات رمز ارز

سوالات متداول

جفت ارزهای رمزپایه خوب برای مبتدیان برای تجارت چیست؟

ارز رمزپایه درستی برای تجارت مبتدیان وجود ندارد زیرا هر یک متفاوت است و دامنه ای از مزایا و خطرات را برای معامله گر فراهم می کند. همچنین بهترین ارز رمزنگاری شده برای شما به اهداف تجاری ، نگرش به ریسک و علایق شما بستگی دارد.

با IG ارزهای رمزپایه در برابر ارزهای فیات معامله می شوند. جفت شدن اصلی Bitcoin / USD ، اتر / USD ، NEO / USD ، ستاره ای / USD ، EOS / USD و litecoin / USD است.

معاملات ارز رمزنگاری شده چقدر خطرناک است؟

به دلیل نوسانات بالا ، بازار ارزهای رمزپایه را می توان ریسک پذیر دانست. قبل از شروع تجارت CFD ارزهای رمزنگاری شده ، باید اشتهای خود را برای ریسک مشخص کنید و یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک را اجرا کنید. در واقع میزان خطر این بازار متناسب با احتیاط شما در انجام معاملات است. این شما هستید که مشخص می کنید در این بازار تا چه میزان خطر نگاهی دیگر به بازار CFD می کنید. از این رو به افراد توصیه می شود تا قبل از شروع معاملات خودشان درباره میزان ریسک پذیری خود تصمیم بگیرند.

مزایای ارزهای رمزپایه برای اقتصاد جهانی چیست؟

تصور می شود که مزایای ارزهای رمزپایه برای اقتصاد جهانی از هزینه های معاملاتی پایین تر برای مبادله پول آنلاین ، تا افزایش محافظت در برابر سرقت هویت به دلیل امنیت ماهیت ارزهای رمزپایه است.

همچنین تصور می شود که ارزهای رمزپایه به شکستن موانع مالی در کشورهای در حال توسعه کمک می کند. به عنوان مثال ، ارزهای رمزنگاری شده به راحتی از طریق تلفن های همراه در کشورهایی که زیرساخت های بانکی ندارند قابل دسترسی است.

با توجه به این ویژگی های خاص این ارز ها می توانند گزینه ای بسیار عالی نگاهی دیگر به بازار CFD برای اقتصاد جهانی باشند. همچنین این ارز ها می توانند به چرخش آزاد پول در جوامع کمک کنند.

آیا ارزهای رمزنگاری شده تنظیم می شوند؟

اگرچه بحث های زیادی پیرامون تنظیم ارزهای رمزپایه وجود داشته است ، اما در بیشتر موارد راه حل فقط هشدار دادن به مصرف کنندگان در مورد خطرات آن بوده است. با این حال ، به دلیل تلاش دولت ها برای واکنش به ماهیت غیرمتمرکز بازار ارزهای رمزنگاری شده و ارزیابی تأثیرات آن بر فعالیت های غیرقانونی ، احتمالاً این مقررات افزایش خواهد یافت. البته تا کنون دولت ها نتوانسته اند تغییرات عمده ای را در بازار رمز پایه تصویب کنند اما باید دید در آینده چه خواهد شد.

جایگرینی ارز دیجیتال و ارز فیات

آیا ارزهای رمزپایه جایگزین ارزهای فیات خواهند شد؟

آیا ارزهای رمزپایه جایگزین ارزهای فیات خواهند شد؟ اگرچه افرادی هستند که حدس می زنند ارزهای رمزپایه در نهایت جایگزین ارزهای فیات خواهند شد ، اما هنوز استقبال گسترده ای از ارزهای رمزپایه نشده است و به نظر می رسد این تغییر به زودی اتفاق نیفتد. در حالی که برخی از مشاغل عجله داشتند که ارزهای رمزپایه را به عنوان روش پرداخت به کار گیرند ، اما در مورد استفاده و اجرای آنها تردید وجود دارد – خصوصاً از طرف بانکهای مرکزی و دولتها ، که مسئول صدور ارزهای فیات و تنظیم بازارها هستند.

هم اکنون نیز ارز های رمز پایه راه بسیار زیادی برای جایگزین ارز های فیات شدن دارند، اما این ارز ها هم اکنون از پذیرش بیشتری نسبت به موقعیت مشابه پارسال برخوردارند. افراد بیشتری روزانه به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال متقاعد می شوند. با این وجود جایگزین ارز فیات شدن نیاز به زیرساخت های بیشتری دارد.

شما می توانید برای خرید و فروش ارز دیجیتال از خدمات وبسایت داماهی پی استفاده کنید، خدمات داماهی پی آنی و اتوماتیک است. ثبت تراکنش به صورت آنی انجام می پذیرد. ثبت نام و احراز هویت نیز در نگاهی دیگر به بازار CFD کوتاه ترین زمان ممکن قابل انجام است. شما می توانید همین امروز سرمایه گذاری روی رمز ارز ها را آغاز کنید.

علاوه بر خرید بیت کوین و اتریوم شما می توانید دلار الکترونیکی که ووچر پرفکت مانی نامیده می شود، ذخیره کنید.

نگاهی به «نقدشوندگی» از ۳ جهت

مهم‌ترین بُعد این بحث، سهولت ورود سرمایه‌گذاران به بازار سهام یا خروج آنها از این بازار است. به‌عبارتی خریدار یا فروشنده باید بتوانند به هر دلیلی که صلاح می‌دانند، سهام خود را به پول نقد تبدیل کرده و از بازار خارج شوند. شرایط در بورس باید به‌گونه‌ای باشد که افراد بتوانند بدون هزینه معاملاتی به بازار وارد شده یا از آن خارج شوند.

عمق بازار

جنبه دیگر این بحث، میزان اقبال عمومی به بازار سرمایه است. طبیعتا هرچه سودآوری بازار بیشتر باشد، مردم نیز به خوبی از سرمایه‌گذاری در این حوزه استقبال خواهند کرد.
ضریب نفوذ بورس و میزان تمایل برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام تا قبل از سال۹۹ پایین بود اما به‌واسطه تحولات اساسی که در این حوزه رخ داده، شاهد استقبال بی‌سابقه‌ای از بازار بورس اوراق بهادار هستیم. البته وقتی بازدهی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود نقدینگی به این سو حرکت کند که در بورس تهران نیز دقیقا همین اتفاق رخ داد و سرمایه کلانی را وارد بازار کرد.

میزان بالای نقدینگی که وارد بازار شد قطعا موجب توسعه بورس نیز شده است اما مسائل دیگری را هم در پی داشت که به‌دلیل عدم‌آمادگی برای استفاده از ابزارهای لازم اتفاق افتاد. به‌عبارتی می‌توان گفت وقتی بازار عمق کافی ندارد یا از ابزارهای روز دنیا در بورس استفاده نشود، شاهد تشکیل صف‌های فروش یا خرید نیز خواهیم بود. در حالی‌که هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته، چنین پدیده‌ای در بازارهای مختلف خود ندارند. در این میان، ما در هیچ‌یک از حوزه‌ها مانند بازار سهام، جفت‌ارز، قراردادهای CFD یا بازارهای«باینری آپشن» شاهد نوسان شدید نیستیم، دلیل آن نیز عمق بالای بازار است.
گروه‌هایی به‌نام پولساز در این زمینه فعالیت می‌کنند که به قول خودمان وظیفه بازارگردانی (به‌طور توسعه‌یافته) را بر عهده دارند که مانع از قفل شدن بازار هم می‌شوند.

حجم پول موجود یا نقدینگی

یکی از عواملی که باعث کاهش نقدشوندگی در بازارها می‌شود نیز دقیقا همین مسئله است، به همین دلیل شاهد گیر افتادن طولانی‌مدت افراد در صف‌های فروش هستیم. طبیعتا این دست عوامل باعث می‌شوند‌ افراد تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در بازار داشته باشند، چراکه ممکن است هزینه معاملاتی‌شان را افزایش دهد.

سومین عاملی که بر شاخص نقدشوندگی بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارد، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران به‌دلیل بالا بودن حجم نقدینگی تورم‌زا بوده (به‌دلیل توزیع نامتوازن پول بین مردم و کسب ثروت از مجاری غیرمولد) که در نهایت باعث می‌شود پول مازاد زیادی در اختیار افراد باشد. این در حالی است که حجم پول باید با میزان رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی تناسب داشته باشد اما متاسفانه این تناسب در اقتصاد کشور ما بهم ریخته و باعث ایجاد مشکلات زیادی نیز شده است. بنابراین هرگاه افراد ترجیحات سرمایه‌‌ای بیشتری داشته باشند و البته‌ پول زیادی هم در اختیارشان باشد می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه در مسیر رونق قرار بگیرد.

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

برای گفتن از حکم شرعی فارکس و نظر مراجع مختلف درباره این بازار بهتر است ابتدا با خود بازار فارکس آشنا شویم و شرایط معامله آن را بهتر درک کنیم. در این صورت می توانیم این شرایط را با نظر اسلام مقایسه کنیم و به نتیجه مشخصی برسیم و در نهایت نگاه مراجع مختلف را در این باره خواهیم دید.

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

حکم شرعی فارکس

برای گفتن از حکم شرعی فارکس و نظر مراجع مختلف درباره این بازار بهتر است ابتدا با خود بازار فارکس آشنا شویم نگاهی دیگر به بازار CFD و شرایط معامله آن را بهتر درک کنیم. در این صورت می توانیم این شرایط را با نظر اسلام مقایسه کنیم و به نتیجه مشخصی برسیم و در نهایت نگاه مراجع مختلف را در این باره خواهیم دید.

بازار فارکس را می توان بزرگ ترین بازار مالی دنیا دانست که تمام مردم دنیا حق حضور در آن را دارند و هیچ محدودیت و قانون محدود کننده خاصی بر آن اعمال نمی شود. این بازار به شکل پایه ای بر اساس خرید و فروش ارز ساخته شده است و نسبت ارزها به یکدیگر این بازار را شکل داده است.

به طور مثال به ازای یک دلار شما می توانید دو یورو داشته باشید و به ازای دو یورو شما می توانید چهار ین به دست بیاورید. این معادلات جذاب و تغییر نسبت ها باعث شده است بازار فارکس تبدیل به بازاری پویا باشد که در آن هم سودهای بسیاری وجود دارد و هم ضررهای غیرقابل تصور می توان از آن داشت. اما به جز ارز، تمام سهام های معتبر دنیا مانند سهام های بازار آمریکا در این بازار قابل خرید و فروش است و شما می توانید به جز این ها، طلا و نفت و . را نیز خرید و فروش کنید.

بازار فارکس را بازار نوین سرمایه داری و بازار بورس را بازار کلاسیک سرمایه داری می نامند. بنابراین عملا بازار فارکس بازاری برای خرید و فروش است که بر اساس ارز پایه گذاری شده است. شما تصور کنید که در میدان فردوسی تهران عده ای به خرید و فروش ارز و دلار مشغول هستند. از آن جایی که نسبت ارز دلار به نسبت ریال بسیار بیشتر است و این نسبت روز به روز بیشتر می شود، از این رو در ایران، دلار تبدیل به یک بازار سرمایه گذاری سنتی شده است.

همین موضوع به شکل گسترده تر آن در بازار فارکس وجود دارد. البته باید در نظر داشت که در بازار فارکس این نسبت ها به شکل قانون مدارتر و همچنین منطقی تری وجود دارد و نمی توان در آن انتظار سودهای سرمایه گذاری دلار در ایران را داشت. اما سوال اصلی اینجاست که بازار فارکس با این شرایط آیا با موازین اسلامی همخوانی دارد یا نه؟ (1)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

شرایط خرید و فروش در اسلام

حال نوبت این است که شرایط خرید و فروش را در احکام اسلامی جست و جو کنیم تا بتوانیم حکم شرعی فارکس را بر اساس این شرایط مورد سنجش قرار دهیم.

مهمترین موردی که در خرید و فروش از سمت اسلام مورد اهمیت قرار دارد این است که در این معامله، عدالت از دو طرف رعایت شده باشد. یعنی جنس یا خدمتی به اندازه واقعی آن به فروش رسد و به اندازه واقعی آن هزینه دریافت شود. هر طرفی که این اندازه را رعایت نکند و در پی سود بیشتر اقدام به تغییر این قانون کند معامله از نظر اسلامی باطل است و باید خسارتی پرداخت شود.

مورد مهم دیگر در احکام شرعی خرید و فروش این است که جنس یا خدمت خرید و فروخته شده، باید ضرر جانی و مالی برای فرد ثالث و حتی خود فرد نداشته باشد. به طور مثال شما حق ندارید جنسی را بخرید که با استفاده از آن خودتان را بکشید و یا بخواهید دیگران را تهدید کنید. از این رو این گونه اجناس تحت شرایط خاص و با ضمانت های خاصی خرید و فروش می شود تا بتوان از عدم رسیدن آسیب، نگاهی دیگر به بازار CFD مطمئن شد.

مورد مهم دیگر این است که اسلام برخی از اجناس را مخصوصا در قسمت خوراکی ها، حرام اعلام کرده است. از این رو خرید و فروش این اجناس به طور کلی ممنوع و حرام است. اجناسی مانند مشروبات الکلی، گوشت های حرام و . از نظر اسلام حرام بوده و هیچ توجیهی برای تجارت آن وجود ندارد.

مورد دیگر این است که در اسلام، ربا حرام است. یعنی بهره کشیدن روی پولی که قرض داده می شود. در این جا اسلام مخالفت خود را با کالا قرار گرفتن پول اعلام می کند و همین موضوع باعث می شود کمی در مورد حکم شرعی فارکس محتاط عمل کنیم و درباره آن شک نماییم. به نظر می رسد در بازار فارکس این پول و سرمایه است که به عنوان کالا مطرح می شود و در دید اول، بازار فارکس می تواند حرام باشد. اما آیا واقعا این چنین است؟ در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا خواهیم شد. (2) و (3)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

تطبیق حکم شرعی فارکس با احکام اسلامی

همانطور که گفتیم بازار فارکس، بازار تبادل ارز های بین المللی و مطرح دنیا است و از طرفی اسلام با کالا قرار گرفتن پول مخالف است. بنابراین عملا به نظر می آید که حکم شرعی فارکس منفی باشد و آن را منفی بدانیم. اما این واقعیت ماجرا نیست. در داستان ربا و بهره آن، فرد قرض دهنده پول هیچ کاری انجام نمی دهد و این فرد قرض گیرنده است که باید سعی کند علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز تامین کند. اما در بازار فارکس داستان اینگونه نیست. در واقع در این بازار یک ارز با ارز دیگر مبادله می شود و به نوعی عملی مانند صرافی صورت می گیرد.

بحث بازار فارکس این جاست که شما با توجه به هوش اقتصادی و تجاری خود می توانید حدس بزنید بجای داشتن دلار می توانید یورو داشته باشید و یورو نگاهی دیگر به بازار CFD می تواند سود بیشتری به شما برساند. این جا هیچ طرف در ضرر نخواهد بود. بلکه شما خود را سوار بر بازار اقتصاد کرده اید و بر اساس نمودارها و آمار و جداول مختلف مشخص می کنید تبادل بین کدام دو ارز می تواند برای شما مفید تر و سودآور تر باشد. از این رو عملا می توان گفت که بازار فارکس، ارز را دست مایه سود قرار نمی دهد بلکه این نسبت های بین ارزهاست که سودسازی می کند و باعث می شود که فرد سود یا ضرر داشته باشد.

بنابراین می توان گفت در بازار فارکس چیزی برخلاف موازین شرعی وجود ندارد و نشانه ای نمی توان پیدا کرد که نشان دهد این بازار برخلاف شرع باشد. از این رو حکم شرعی فارکس این است که این بازار حلال است و فعالیت در آن آزاد و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد. اما با این وجود گاهی در گوشه کنار صفحات مجازی می شنویم که بازار فارکس حرام است و فعالیت در آن جایز نیست.

اولا این گونه افراد و این اخبار با اهداف خاصی منتشر می شوند. زیرا فعالیت در این بازار دست دلالان ارز را در ایران کوتاه می کند و سودآوری همیشگی را برای آن ها ندارد. از طرف دیگر همیشه طرفداران آتشی و تقدس های خشک در طول تاریخ وجود داشته اند. اما از این سخنان نباید اینگونه برداشت شود که بازار فارکس کاملا بی اشکال است. در ادامه به موارد حرام بودن در حکم شرعی فارکس می پردازیم. (2)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

در چه شرایطی حکم شرعی فارکس حرام می شود؟

نکته مهمی که مراجع تقلید و به طور کلی اسلام درباره حکم شرعی فارکس ذکر می کند این است که این سرمایه گذاری به شکل آنلاین است و این ارتباط مجازی می تواند زمینه های حرام بسیاری را به وجود بیاورد. به طور مثال کارگزاری های آنلاینی وجود دارند که به نام سرمایه گذاری در فارکس، سرمایه مردم را در بازارهای قاچاق و اسلحه وارد می کنند و از این راه سود حاصله را به مردم بر می گردانند.

در این حالت کاربرد اشتباه از نام فارکس و همچنین سوء استفاده از این بازار، باعث می شود که ضرری به بخشی از جامعه برسد و بر اساس نکته گفته شده در بالا در صورت رسیدن زیان به کسی یا گروهی، آن معامله باطل است.

از طرفی دیگر برخی از این کارگزاری ها به شکل قمار و شانس به این بازار وارد شده اند و این دید را به مشتریان خودشان القا می کنند. از آنجایی که قمار در اسلام حرام است، از این رو می توان گفت که این گونه دید در بازار فارکس نیز حرام است. بنابراین به طور کلی می توان گفت که حکم شرعی فارکس بستگی به نوع کاربری آن دارد. اگر سود حاصل از آن یا نحوه سرمایه گذاری از آن باعث ایجاد مفسده ای شود این بازار حرام می شود.

نکته مهم دیگری که دوباره باید بر آن تاکید کرد این است که در این بین انتخاب کارگزاری مناسب و مطمئن می تواند پاک و سالم بودن سرمایه گذاری شما را تامین کند. آنلاین بودن و همچنین نبود ارتباط مستقیم، پیدا کردن این کارگزاری را سخت تر می کند. اما به هر حال برای کسانی که اسلام و نظرات آن برایشان مهم است، واجب است که در انتخاب کارگزاری، فارغ از مسائل مالی آن دقت داشته باشند.

البته در این مسیر بهتر است ارگان های اسلامی و دولتی وارد شوند و با در نظر گرفتن شرایط اسلامی، برخی از کارگزاری ها را معرفی کنند تا این بار بزرگ از دوش سرمایه گذار برداشته شود و عملا با اطمینان قلبی بیشتری افراد وارد این بازار پر سود شوند. (2)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

برخی از نظرات مراجع تقلید در باب حکم شرعی فارکس

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی)

همانطور که مشاهده می کنید جز رهبر اسلامی ایران که با رعایت شرایطی، رای به جایز بودن بازار فارکس داده است، سایر مراجع چندان به این بازار خوشبین نیستند. یکی از دلایلی هم که خود بانک مرکزی ایران در این بازار حضور دارد را می توان نظر نسبتا مساعد رهبری در این باب دانست. اما به طور کلی یادتان باشد که شما مرجع تقلیدی برای خودتان دارید و فارغ از هر گونه استدلال و دلیل، باید بر مسیر گفته های این مرجع قدم بردارید. (2)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.